Στις 13 Μαρτίου 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πράξη της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI ACT).

Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία παρουσιάζεται ευρέως ως μία παγκόσμια πρωτοτυπία, η πράξη της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη υπολείπεται στον σημαντικό τομέα της μετανάστευσης, καθώς δεν αποτρέπει τους υψηλούς κινδύνους που υπάρχουν και δεν παρέχει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται στο στόχαστρο παρεμβατικών τεχνολογιών στον τομέα αυτόν.

Στην τελική της εκδοχή, η πράξη της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Η νομοθεσία αναπτύσσει ένα ξεχωριστό νομικό πλαίσιο για τη χρήση της ΤΝ από τις αρχές επιβολής του νόμου, τον έλεγχο της μετανάστευσης και την εθνική ασφάλεια, παρέχοντας αδικαιολόγητα “παραθυράκια” στις υποχρεώσεις που προβλέπει το κείμενό της, και ενθαρρύνοντας ακόμη και τη χρήση επικίνδυνων συστημάτων για επιτήρηση των πλέον περιθωριοποιημένων μελών της κοινωνίας.

Η Homo Digitalis έχοντας τα τελευταία 4 χρόνια προχωρήσει σε σημαντικές σχετικές νομικές καταγγελίες ενώπιον της ΑΠΔΠΧ, καθώς και σε μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, δράσεων ευαισθητοποίησης και δράσεων συνδιαμόρφωσης πολιτικών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις σχετικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής μας στην εκστρατεία Protect Not Surveil, μαζί με όλα τα μέλη αυτής, προχωρήσαμε στη δημοσίευση μίας κοινής δήλωσης, η οποία περιγράφει τα κύρια κενά στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον τομέα της μετανάστευσης που εντοπίζονται στο κείμενο της AI Act.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της κοινής μας δήλωσης εδώ.