Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Τελευταία Τροποποίηση: 21/11/2023

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας www.homodigitalis.gr έχουν δημιουργηθεί και αποτελούν κυριότητα της εταιρείας με την επωνυμία «Homo Digitalis Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Homo Digitalis», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Παράλου 12 & Αχνιαδών 17-19 (εφ’ εξής η «Homo Digitalis» ή  «Εταιρεία» ή «Εμείς»)

1. Αποδοχή

Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους εφαρμοστέους νόμους. Με την πρόσβαση και ανάγνωση του περιεχομένου του δικτυακού τόπου αποδέχεστε χωρίς κανένα περιορισμό ή επιφύλαξη τους παρόντες Όρους και τις Προϋποθέσεις και αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε τυχόν άλλη συμφωνία με την Εταιρία για την χρήση της ιστοσελίδας δεν ισχύει και δεν έχει καμία εφαρμογή.

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπό μας, συμμετέχετε στην “Υπηρεσία” μας και συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις (“Όροι χρήσης”, “Όροι παροχής υπηρεσιών”, “Όροι”). Οι παρόντες Όροι ισχύουν για όλους τους χρήστες του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των χρηστών που περιηγούνται, είναι δωρητές, μέλη ή/και δημιουργοί περιεχομένου.

Συμφωνώντας με τους παρόντες Όρους, δηλώνετε ότι είστε τουλάχιστον ενήλικος στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας ή ότι είστε ενήλικος στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας ή/και μας δηλώνετε ότι επιτρέπετε σε οποιοδήποτε ανήλικο βρίσκεται υπό την κηδεμονία σας να χρησιμοποιήσει αυτόν τον ιστότοπο. Δηλώνετε επίσης ότι έχετε την ικανότητα να εκτελείτε νομικές πράξεις στη χώρα, την πολιτεία ή την επαρχία διαμονής σας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας για οποιονδήποτε παράνομο ή μη εξουσιοδοτημένο σκοπό ούτε επιτρέπεται, κατά τη χρήση της υπηρεσίας, να παραβιάζετε οποιονδήποτε νόμο στη δικαιοδοσία σας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νόμων περί πνευματικών δικαιωμάτων).

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους Όρους μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τον άμεσο τερματισμό των Υπηρεσιών που σας παρέχονται από την Homo Digitalis.

2. Χρήση περιεχομένου

Έχετε ελεύθερη πρόσβαση σε αυτόν τον δικτυακό τόπο αλλά μπορείτε να διαβάσετε, να αντιγράψετε ή να χρησιμοποιήσετε πληροφορίες από τον δικτυακό τόπο συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, των εικόνων, των ηχητικών αρχείων ή των βίντεο (στο εξής «Περιεχόμενο») μόνο για προσωπική σας, μη εμπορική χρήση. Δεν έχετε το δικαίωμα, να διανείμετε, τροποποιήσετε, μεταβιβάσετε, επαναχρησιμοποιήσετε, αναμεταδώσετε ή να κάνετε χρήση του Περιεχομένου του δικτυακού τόπου για εμπορικό σκοπό χωρίς την έγγραφη άδεια της Homo Digitalis.

Πρέπει να θεωρήσετε ότι οτιδήποτε βλέπετε ή διαβάζετε σε αυτόν τον δικτυακό τόπο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εκτός και αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά, και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Homo Digitalis, παρά μόνο με τον τρόπο που περιγράφεται σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις ή εντός του κειμένου αυτού του δικτυακού τόπου.

Με εξαίρεση την προαναφερθείσα περιορισμένη σε έκταση άδεια, δεν σας χορηγείται ή παραχωρείται καμία άδεια ή δικαίωμα σε οποιαδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας της Homo Digitalis ή άλλου τρίτου.

3. Τροποποίηση των Υπηρεσιών

Επιδιώκουμε πάντα να βελτιώνουμε την ιστοσελίδα που έχουμε αναπτύξει και να σας παρέχουμε πλήρη λειτουργικότητα και χρηστικότητα. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να προσθέσουμε νέα στοιχεία ή βελτιώσεις κατά καιρούς ή αντίστοιχα να αφαιρέσουμε ορισμένα στοιχεία. Αν αυτές οι αλλαγές δεν επηρεάζουν σημαντικά τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας ως προς την ιστοσελίδα, ενδέχεται να μη σας ενημερώσουμε για αυτές. Σε περίπτωση κατά την οποία η ιστοσελίδα και η διάδρασή σας με αυτή επηρεάζεται σημαντικά, θα σας ενημερώσουμε με δέοντα τρόπο (ενδεικτικά μέσω ειδοποίησης εντός της ιστοσελίδας). Επιπλέον ενδέχεται να απαιτηθεί η πρόσκαιρη ή οριστική διακοπή της Υπηρεσίας μας.

4. Ακρίβεια, πληρότητα και έγκαιρη ενημέρωση

Δεν είμαστε υπεύθυνοι εάν εκ παραδρομής οι πληροφορίες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι ακριβείς, πλήρεις ή επίκαιρες. Το μεγαλύτερο μέρος του υλικού που εμφανίζεται σε αυτό τον ιστότοπο γίνεται με εθελοντική εργασία των μελών της Homo Digitalis.

Το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχεται μόνο για γενική πληροφόρηση και δεν πρέπει να βασίζεται ή να χρησιμοποιείται ως μοναδική βάση για τη λήψη αποφάσεων. Οποιαδήποτε εξάρτηση από το υλικό του παρόντος δικτυακού τόπου γίνεται με δική σας ευθύνη.

5. Τα Δικαιώματά σας υπό προϋποθέσεις

Η Homo Digitalis σας παρέχει μία παγκόσμια, προσωπική, χωρίς δικαίωμα εκμετάλλευσης, μη μεταβιβάσιμη, μη αποκλειστική, ανακλητή άδεια για πρόσβαση και χρήση των Υπηρεσιών της. Η άδεια αυτή παρέχεται για τον αποκλειστικό σκοπό της χρήσης και απόλαυσης των πλεονεκτημάτων των Υπηρεσιών, όπως παρέχονται από τον ιστότοπο σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Συνεπώς, συμφωνείτε να μην:

 • χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή κανένα περιεχόμενο που περιέχεται στις Υπηρεσίες για εμπορικούς σκοπούς χωρίς τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 • αντιγράφετε, τροποποιείτε, διαβιβάζετε, δημιουργείτε παράγωγα έργα, χρησιμοποιείτε με οποιονδήποτε τρόπο κανένα υλικό, εικόνα, εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο που προστατεύεται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, καθώς και οποιοδήποτε προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας ή υλικής ιδιοκτησίας, το οποίο καθίσταται προσβάσιμο μέσω των Υπηρεσιών, χωρίς να έχετε τη γραπτή συγκατάθεσή μας.
 • εκφράζετε ή υπονοείτε ότι οποιαδήποτε δήλωση κάνετε έχει την έγκρισή μας,
 • χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες με τρόπο που μπορεί να επέμβει, διαταράξει ή επηρεάσει αρνητικά τις Υπηρεσίες ή τους διακομιστές ή τα δίκτυα που συνδέονται με τις Υπηρεσίες.
 • ανεβάσετε ιούς ή επιβλαβή κώδικα ή με οποιονδήποτε τρόπο θέσετε σε κίνδυνο την ασφάλεια των Υπηρεσιών.
 • χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ως δικό σας, χωρίς την άδειά μας.
 • «αντικατοπτρίζετε» οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.
 • χρησιμοποιήσετε meta tags ή κώδικα ή άλλες συσκευές που αναφέρονται στην Homo Digitalis ή στις Υπηρεσίες (ή οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία, λογότυπο ή σλόγκαν της Εταιρείας) για να κατευθύνετε οποιοδήποτε πρόσωπο σε άλλη ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό.
 • τροποποιήσετε, προσαρμόσετε, παρέχετε περαιτέρω άδεια χρήσης, μεταφράσετε, πωλήσετε, αντιστρέψετε, αποκωδικοποιήσετε, αποδομήσετε ή με οποιονδήποτε τρόπο αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε τμήμα των Υπηρεσιών ή να ωθήσετε άλλους να το πράξουν.
 • δοκιμάσετε την ευαλωτότητα των Υπηρεσιών μας ή οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου μας.
 • ενθαρρύνετε ή προωθήσετε οποιαδήποτε ενέργεια παραβιάζει τους Όρους αυτούς.

Μπορούμε να ερευνήσουμε και να λάβουμε κάθε νόμιμο μέτρο για να αντιμετωπίσουμε παράνομη ή/και μη εξουσιοδοτημένη χρήση των Υπηρεσιών μας, συμπεριλαμβανομένης της διακοπής της πρόσβασης στην ιστοσελίδα για εσάς.

6. Πληροφορίες που μας παρέχετε

Παρακαλούμε διαβάστε την Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας παρέχουμε.

7. Σύνδεσμοι (Links) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο από άλλους δικτυακούς τόπους

H Homo Digitalis δεν έχει ελέγξει κανέναν από τους δικτυακούς τόπους που περιέχουν σύνδεσμο (link) σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και δεν είναι υπεύθυνη για το περιεχόμενο αυτών.

8. Σύνδεσμοι που περιέχονται στο δικτυακό τόπο

Σύνδεσμοι σε άλλους δικτυακούς τόπους παρέχονται για το συμφέρον και την διευκόλυνση του χρήστη αυτού του δικτυακού τόπου. Όταν αποχωρείτε από αυτό τον δικτυακό τόπο, οι Όροι χρήσης και η Πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στον δικτυακό τόπο που θα επισκεφθείτε μπορεί να είναι διαφορετικοί.

Η Homo Digitalis δεν φέρει καμία ευθύνη για τους συνδέσμους που υπάρχουν σε αυτόν τον δικτυακό τόπο και πιο συγκεκριμένα για την ακρίβεια του περιεχομένου τους. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για παραβιάσεις ή παραλείψεις στην πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων.

9. Εμπορικά Σήματα / Δικαιώματα (Βιομηχανικής) Ιδιοκτησίας.

Το γραφικό λογότυπο και όλα τα άλλα ονόματα ή σλόγκαν προϊόντων ή υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Homo Digitalis. Δεν επιτρέπεται η αντιγραφή, απομίμηση ή χρήση τους, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Homo Digitalis.

Εάν αντιληφθείτε παραβίαση είτε της δικής σας είτε της δικής μας επωνυμίας, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε στέλνοντάς μας e-mail στη διεύθυνση info@homodigitalis.gr.

10. Συνέπειες

Εάν γίνει αντιληπτό ότι παραβήκατε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης, θα προβούμε άμεσα σε διορθωτικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης χρήσης των Υπηρεσιών που προσφέρονται από την Homo Digitalis, της αφαίρεσης οποιαδήποτε πληροφορίας, δεδομένου και περιεχομένου που έχει κοινοποιηθεί στο δικτυακό τόπο από τον χρήστη, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που η Homo Digitalis υποστεί οποιαδήποτε ζημία, διατηρεί κάθε νόμιμο δικαίωμα για αποκατάσταση της εν λόγω ζημίας.

11. Διαχωρισμός

Σε περίπτωση που οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή, η εν λόγω διάταξη θα παραμένει εκτελεστή στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία και το μη εκτελέσιμο μέρος της θα θεωρείται ότι έχει διαχωριστεί από τους παρόντες Όρους παροχής υπηρεσιών. Η εν λόγω διαπίστωση δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων.

12. Λήξη

Οι παρόντες Όροι Χρήσης ισχύουν εκτός αν και μέχρι έως να καταγγελθούν από εμάς. Μπορείτε να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ανά πάσα στιγμή εάν δεν συμφωνείτε πλέον με τους παρόντες Όρους.

Εάν κατά την αποκλειστική μας κρίση αποτύχετε, ή υποπτευόμαστε ότι έχετε αποτύχει, να συμμορφωθείτε με οποιονδήποτε όρο ή διάταξη των παρόντων Όρων Χρήσης, μπορούμε επίσης να καταγγείλουμε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση.

13.  Πλήρης Συμφωνία

Η παράλειψη εκ μέρους μας να ασκήσουμε ή να επιβάλουμε οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη των παρόντων Όρων δεν συνιστά παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα ή διάταξη. Οι παρόντες Όροι και τυχόν πολιτικές ή κανόνες λειτουργίας που δημοσιεύονται από εμάς σε αυτόν τον ιστότοπο αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ υμών και ημών και διέπουν τη χρήση της Υπηρεσίας από εσάς, αντικαθιστώντας τυχόν προηγούμενες ή ταυτόχρονες συμφωνίες, ανακοινώσεις και προτάσεις, προφορικές ή γραπτές, μεταξύ μας (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, τυχόν προηγούμενων εκδόσεων των Όρων Χρήσης).

Τυχόν ασάφειες κατά την ερμηνεία των παρόντων Όρων δεν θα ερμηνεύονται εις βάρος του συντάκτη.

14. Εφαρμοστέο δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια της Αθήνας θα είναι τα αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει από τους παρόντες Όρους.

15. Αναθεωρήσεις

Διατηρούμε το νόμιμο δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να ενημερώσουμε, να αλλάξουμε ή να αντικαταστήσουμε οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων, αναρτώντας ενημερώσεις και αλλαγές στον ιστότοπό μας, ανα πάσα στιγμή. Ενδέχεται να κάνουμε αυτές τις αλλαγές για διάφορους λόγους, όπως για να αντικατοπτρίσουμε αλλαγές ή απαιτήσεις του νόμου, νέα χαρακτηριστικά ή αλλαγές στις εταιρικές πρακτικές.

Η πιο πρόσφατη έκδοση των παρόντων Όρων θα δημοσιεύεται στο σχετικό τμήμα του ιστότοπου («Τελευταία τροποποίηση») και θα πρέπει να ελέγχετε τακτικά για την πιο πρόσφατη έκδοση. Η πιο πρόσφατη έκδοση είναι εκείνη που ισχύει.

Εάν οι αλλαγές είναι ουσιώδεις και επηρεάζουν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις σας, θα σας ειδοποιήσουμε εκ των προτέρων για αυτές με εύλογα μέσα, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ειδοποίηση μέσω του ιστότοπου. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες μετά την έναρξη ισχύος των αλλαγών, τότε συμφωνείτε με τους αναθεωρημένους Όρους.

16. Στοιχεία επικοινωνίας

Ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους θα πρέπει να απευθύνονται στο  info@homodigitalis.gr