Οι ατομικές δωρεές είναι εξαιρετικά πολύτιμες για τις δράσεις της Homo Digitalis. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους υποστηρικτές μας για τις δωρεές από το 2018 έως και σήμερα. Μας δίνετε δύναμη για να συνεχίσουμε!