Η Homo Digitalis έχει ως επίκεντρο της δράσης της την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ανθρώπων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στην Ελλάδα.

Η χρήση του διαδικτύου αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της καθημερινότητας του σημερινού ανθρώπου.

Άτομα κάθε ηλικίας συνδέονται ολοένα και περισσότερο στο Διαδίκτυο θέλοντας να διασκεδάσουν,να εκφραστούν, να ενημερωθούν, να επικοινωνήσουν. Ο ψηφιακός κόσμος έχει γίνει μέρος της πραγματικότητας μας και επιδρά στον τρόπο σκέψης μας, τις επιλογές μας, και τις δράσεις μας. Αναδιαμορφώνει την κοινωνία μας στο σύνολό της, αλλά και την ανθρώπινη ύπαρξη αυτή καθεαυτή, καθώς γεννά μια νέα, ψηφιακή αναπαράσταση του εαυτού μας. Ένα ψηφιακό “εγώ”, το οποίο δεν είναι απαραίτητα ταυτόσημο με τον πραγματικό μας εαυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση απολαμβάνει τις ίδιες ελευθερίες και τα ίδια δικαιώματα.

Είναι παρούσα για να αγωνιστεί και να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τις ελευθερίες τους στον ψηφιακό κόσμο, όταν αυτά αμφισβητούνται ή κινδυνεύουν από ενέργειες δημοσίων οργάνων, ιδιωτών ή ιδιωτικών οργανισμών. Οι βασικές προτεραιότητες της Homo Digitalis για τα επόμενα χρόνια είναι η προστασία των δικαιωμάτων στο σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, στη προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, στην ιδιοκτησία, στη δικαστική προσφυγή, και στην απαγόρευση των διακρίσεων.

Είμαστε μία νέα, επικεντρωμένη στο σκοπό μας Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, με έτος ίδρυσης το 2018.

Όλα τα κεφάλαιά μας πηγαίνουν κατευθείαν προς το έργο μας. Δουλεύουμε για να βοηθήσουμε τους νομοθέτες να κατανοήσουν ζητήματα  που σχετίζονται με ανθρώπινα δικαιώματα στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Παράλληλα, ευαισθητοποιούμε το κοινό αναφορικά με τα δικαιώματα του και τους κινδύνους που υπάρχουν κατά τη χρήση του διαδικτύου οργανώνοντας  δημόσιες εκστρατείες, συμμετέχοντας σε κοινές δράσεις και δημοσιεύοντας ενημερωτικό υλικό σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Πλέον, η Ηοmo Digitalis αριθμεί περισσότερα από 100 μέλη (τακτικά μέλη και μέλη-εθελοντές).

European Digital Rights (EDRi)

Είμαστε πλήρες μέλος της European Digital Rights (EDRi), η οποία αποτελεί τη μεγαλύτερη ένωση οργανώσεων διεθνώς που έχουν ως σκοπό την υπεράσπιση και την προώθηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον τομέα της τεχνολογίας, της πληροφορίας και της επικοινωνίας, ενώ αποτελεί μεγάλη μας τιμή να εκπροσωπούμε την Ελλάδα σε αυτήν.

Συνεργαζόμαστε στενά με άλλες ομάδες στην Ελλάδα, με ειδικούς στον τομέα των ψηφιακών δικαιωμάτων, αλλά και με μη ειδικούς, οι οποίοι επιδεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το αντικείμενο και τις δραστηριότητες μας. Τέλος, συνεργαζόμαστε με ομάδες από άλλα κράτη με αντίστοιχους σκοπούς και δραστηριότητες.

Ελπίδα Βαμβακά

Πρόεδρος

Η Ελπίδα είναι δικηγόρος (LL.M.) και δραστηριοποιείται στους τομείς του Διοικητικού Δικαίου και της έρευνας, τεχνολογίας και της πληροφόρησης. Άπτεται ζητημάτων που αφορούν στην κοινολόγηση προσωπικών δεδομένων σε δημόσιες αρχές και στην εν γένει εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων.


Στέφανος Βιτωράτος

Αντιπρόεδρος

Ο Στέφανος είναι νομικός με ειδίκευση στη Διεθνή Πολιτική (M.A.) και τo Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο (M.A.). Ενδιαφέρεται για τη χρήση των νέων τεχνολογιών ως μέσo προαγωγής της συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψεως αποφάσεων, και για τους κίνδυνους που απορρέουν από την εσκεμμένη παραπληροφόρηση για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της.


Λευτέρης Χελιουδάκης

Γραμματέας

Ο Λευτέρης είναι δικηγόρος με ειδίκευση στο πλέγμα σχέσεων μεταξύ δικαίου και νέων τεχνολογιών (LL.M.) και τις ψηφιακές ανθρωπιστικές επιστήμες (M.Sc.). Επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις της ανεπτυγμένης αυτοματοποίησης και της τεχνητής νοημοσύνης στα Ανθρώπινα Δικαιώματα.


Κωνσταντίνος Κακαβούλης

Ταμίας

Ο Κωνσταντίνος είναι δικηγόρος (LL.M.) με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Οι τομείς ενδιαφέροντός του περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ελευθερία έκφρασης και την πολυφωνία στο Διαδίκτυο, την εξασφάλιση της δικτυακής ουδετερότητας και την ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση και την ενημέρωση.


Μάνος Παπαδάκης

Μέλος ΔΣ

Ο Μάνος είναι μάχιμος δικηγόρος με εξειδίκευση στο Αστικό Δίκαιο. Τομέας ενδιαφέροντός του είναι η αποτελεσματική άσκηση ένδικης προστασίας στο πλαίσιο των δικαστικών προσφυγών που σχετίζονται τόσο με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, όσο και με ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας.