Για να μεγαλώσει και να συνεχίσει το έργο της, η Homo Digitalis σας χρειάζεται! Μια δυναμική ομάδα έχει πάντοτε ανάγκη για νέα και αξιόλογα μέλη που μπορούν να προσφέρουν, καθένα με τον τρόπο του.

Μέλος της Homo Digitalis μπορεί να γίνει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο, Έλληνας ή αλλοδαπός, άνω των 18 ετών, εφόσον δηλώσει σχετική επιθυμία και το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει την εγγραφή του. Στείλτε μας την αίτησή σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας!