Συμμετείχαμε στο στρογγυλό τραπέζι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την επιβολή της DSA

Την περασμένη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, η Homo Digitalis κλήθηκε να συμμετάσχει στο στρογγυλό τραπέζι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια επικαιροποιημένη εικόνα των διαφόρων βημάτων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την επιβολή της DSA, τονίζοντας πώς οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικός σύμμαχος σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε ενημέρωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του Α.28 όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων.

Στη συνέχεια, οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τρέχουσες δραστηριότητές τους, την εμπειρογνωμοσύνη τους, και τις ικανότητες τους σε βασικούς τομείς της εφαρμογής της DSA και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις σχετικές τους δραστηριότητες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή τη σημαντική ευκαιρία να συνεργαστεί με την Κοινωνία των Πολιτών και για την ευγενική πρόσκλησή προς τη Homo Digitalis να συμμετάσχει σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι.

Μένει να δούμε αν οι αρχές σε ελληνικό επίπεδο, θα ακολουθήσουν παρόμοια προσέγγιση και θα προσκαλέσουν την Homo Digitalis και άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε έναν γόνιμο διάλογο όσον αφορά την εφαρμογή της DSA και του ελληνικού νόμου 5099/2024.

Η ομάδα μας εκπροσωπήθηκε στο στρογγυλό τραπέζι από τον Ελευθέριο Χελιουδάκη.

 


Παραχωρούμε διάλεξη στο τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο του OSCE για την προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στον τομέα των συνόρων

Το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ, αγγλικά: Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) διοργανώνει την επόμενη εβδομάδα στη Βαρσοβία το εκπαιδευτικό του σεμινάριο για υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στα διεθνή σύνορα!  Το τριήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να κατανοήσουν τις επιπτώσεις των τεχνολογιών στα ανθρώπινα δικαιώματα στα σύνορα και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη συλλογή και επαλήθευση πληροφοριών με διάφορα μέσα, συμπεριλαμβανομένων των νέων τεχνολογιών, για την αποτελεσματική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα σύνορα.

Σε αφιλοκερδή βάση, η Homo Digitalis και η HIAS Ελλάδος θα δώσουν διάλεξη κατά τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου σχετικά με τη μεγάλη μας επιτυχία με την υπόθεση ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ και ΥΠΕΡΙΩΝ!

Η διάλεξή μας με τίτλο “Combating Centaurs and Titans – Leveraging Data Protection Law to Counter Intrusive Surveillance in Migration” θα επικεντρωθεί στον τρόπο με τον οποίο το δίκαιο προστασίας δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στρατηγικά για την αμφισβήτηση των επεμβατικών τεχνολογιών παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στη μετανάστευση. Ο Λευτέρης Χελιουδάκης θα εκπροσωπήσει την Homo Digitalis σε αυτή τη διάλεξη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές για την ευγενική τους πρόσκληση, καθώς και τη HIAS Ελλάδας για τη σπουδαία συνεργασία.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΑΣΕ (ODIHR) εδώ.

 

 


Θέλουμε η πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες να είναι εγγυημένη και εκτός σύνδεσης!

Στις αρχές Ιουνίου, η Homo Digitalis προσχώρησε σε έναν μεγάλο αριθμό οργανώσεων που καλούv την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγγυηθούν την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και εκτός σύνδεσης!

Η δημόσια διοίκηση, οι τράπεζες και οι προμηθευτές ενέργειας, καθώς και οι εργοδότες, οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας και άλλοι, έχουν μεταφερθεί στο διαδίκτυο και τα γκισέ, οι ταχυδρομικές υπηρεσίες και οι τηλεφωνικές γραμμές εξαφανίζονται. Ωστόσο, πάνω από το 40% του ευρωπαϊκού πληθυσμού εξακολουθεί να στερείται βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, γεγονός που τους εμποδίζει να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες βασικές υπηρεσίες. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη επομένως να εξασφαλιστεί η πολυκαναλική (συμπεριλαμβανομένης της off-line) πρόσβαση σε όλες τις βασικές υπηρεσίες.

Μπορείτε να υπογράψετε τη σχετική ανοιχτή επιστολή εδώ.

Συντονιστής αυτής της δράσης είναι η Lire et Écrire, μια οργάνωση για τον αλφαβητισμό με έδρα το Βέλγιο. Από το 1983, ο οργανισμός παρέχει δωρεάν εκπαιδεύσεις και έρευνα σχετικά με τον αναλφαβητισμό.

 


Αίτηση πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα από την Europol: Ένας οδηγός

Η Europol είναι ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου.

Κύρια αποστολή της είναι να λαμβάνει, να ανταλλάσσει και να αναλύει πληροφορίες και δεδομένα που λαμβάνει από τις εθνικές αστυνομικές αρχές των κρατών μελών της ΕΕ, διεθνείς οργανισμούς όπως η Ιnterpol, τρίτες χώρες και ιδιωτικές εταιρείες. Αυτό γίνεται με σκοπό την υποστήριξη των εθνικών αρχών επιβολής του νόμου “στην πρόληψη και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, της τρομοκρατίας και άλλων μορφών σοβαρού εγκλήματος”.

Οι εξουσίες της Europol όμως ενισχύονται συνεχώς την τελευταία δεκαετία, γεγονός που έχει οδηγήσει στο να διαδραματίζει ολοένα και μεγαλύτερο ρόλο στις αστυνομικές δραστηριότητες και επιχειρήσεις. Αυτό περιλαμβάνει την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με πολιτικές δραστηριότητες, επιβάτες ταξιδιών, καθώς και υπηκόους τρίτων χωρών.

Ο παρών οδηγός απευθύνεται σε ακτιβιστές, δικηγόρους και όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα τα οποία τυγχάνουν επεξεργασίας από την Europol και αφορούν τους ίδιους ή τους πελάτες τους. Ο οδηγός παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του σχετικού πολιτικού πλαισίου, καθώς επίσης και συμβουλές και πληροφορίες αναφορικά με τη διαδικασία αίτησης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα, σχετικές πηγές και ένα υπόδειγμα αίτησης.

Αυτός ο οδηγός δημιουργήθηκε από τον Romain Lanneau, Statewatch (romain@statewatch.org) και την Chloé Berthélémy, EDRi (chloe.berthelemy@edri.org) με τη συμβολή των Chris Jones (Statewatch), Jesper Lund (IT-Pol), Caterina Rodelli (Access Now) και Laure Baudrihaye. Μεταφράστηκε στα ελληνικά από την ομάδα της Homo Digitalis αφιλοκερδώς.

Μπορείτε να διαβάσετε τον οδηγό σε άλλες γλώσσες εδώ.

 


Συμμετείχαμε στην Ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής του DFF (ASM24)

Πριν από δύο εβδομάδες, η Πρόεδρος της Homo Digitalis, Ελπίδα Βαμβακά, βρέθηκε στο Βερολίνο στην Ετήσια Συνάντηση Στρατηγικής του Digital Freedom Fund (ASM24). Είμαστε ευγνώμονες για την ευκαιρία που μας δόθηκε να συμμετάσχουμε σε έναν εξαιρετικό διάλογο μαζί με άλλους υπερασπιστές των ψηφιακών δικαιωμάτων που εργάζονται για να προωθήσουν την προστασία και τον σεβασμό τους.

Οι στόχοι της συνάντησης ήταν να μοιραστούμε ουσιαστικές στρατηγικές και πληροφορίες σε θέματα ψηφιακών δικαιωμάτων, να διερευνήσουμε νέες ευκαιρίες οργάνωσης και συνεργασίας στη διασταύρωση της φυλετικής, κοινωνικής, οικονομικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, να επικεντρωθούμε στη φροντίδα των δικτύων μας, να διαφυλάξουμε την ευημερία των οργανώσεών μας και να οικοδομήσουμε ανθεκτικές στρατηγικές για τις δράσεις μας.

Η συνάντηση περιελάμβανε παρουσιάσεις από το δίκτυο του DFF, χαρτογραφήσεις σημαντικών οροσήμων για το 2024 σε θέματα ψηφιακών δικαιωμάτων, συνεδρίες ανταλλαγής γνώσεων και δεξιοτήτων, και πάνελ για τα εγκλήματα πολέμου και τα ψηφιακά δικαιώματα. Μείνετε συντονισμένοι για το βίντεο που θα προβληθεί σύντομα!

Τα θέματα κυμαίνονταν από queer & trans*, εργασιακά, αναπηρίας, περιβαλλοντικά, κοινωνικά, δικαιώματα κρατουμένων, παιδιών και μεταναστών, μέχρι spyware, επιτήρηση, ψηφιακή αστυνόμευση, λογοδοσία πλατφορμών, οργάνωση για ψηφιακή δικαιοσύνη και πολλά άλλα.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους διοργανωτές για την πρόσκλησή, καθώς και όλους τους συμμετέχοντες και τις εκπροσωπούμενες οργανώσεις για την επιτυχία της φετινής Ετήσιας Συνάντησης Στρατηγικής!

 


Συμμετέχουμε στο Infolaw 2024 για να μιλήσουμε για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την AI Act

Το Lawspot.gr και η Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών Ελλάδας ( ELSA Greece), διοργανώνουν το τρίτο συνέδριο InfoLaw με τίτλο «Ρυθμίζοντας την Ψηφιακή Καινοτομία: Τεχνητή Νοημοσύνη, Κυβερνοασφάλεια και Πλατφόρμες» στις 28 Μαρτίου 2024 στο Αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ” της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Η φετινή διοργάνωση υποστηρίζεται από την Athens Legal Tech και την Ελληνική Ένωση για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της Ιδιωτικότητας.
Eίναι μεγάλη τιμή για τη Homo Digitalis να δίνει το παρόν, συμμετέχοντας στο Roundtable 1 | ΑΙ: Από τη θεωρία στην Πράξη … για την Τεχνητή Νοημοσύνη! Το συντονισμό του Roundtable έχει αναλάβει η Λίλιαν Μήτρου, Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Αιγαίου, Δικηγόρος, και Πρόεδρος του Ινστιτούτου για το Δίκαιο της Ιδιωτικότητας, της Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Τεχνολογία με συμμετέχοντες τους:
-Σπύρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου Νομικής Σχολής ΕΚΠΑ, Δικηγόρος
-Τηλέμαχος Μωραΐτης, Επικεφαλής Κυβερνητικών Σχέσεων της Microsoft για χώρες της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ανατολικής Ευρώπης
-Δημήτρης Κυριαζής, Εκλεγμένος Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκού Δικαίου Νομικής Σχολής ΑΠΘ​, και
-ο δικός μας Λευτέρης Χελιουδάκης, Συνιδρυτής και Γραμματέας του ΔΣ της Ηomo Digitalis
Ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές για την ευγενική πρόσκληση, την ευκαιρία να εκφράσουμε τις απόψεις μας και τη συμπερίληψη! Μπορείτε να κάνετε εγγραφή για να παρακολοθήσετε από κοντά τις πολύ ενδιαφέρουσες συζητήσεις, αλλά και να εξερευνήσετε το πλούσιο πρόγραμμα εδώ.

 


Συμμετείχαμε σε συνάντηση του Ινστιτούτου Alan Turing για τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρόσληψη και την απασχόληση

Στις 14 Μαρτίου, η Διευθύντρια μας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Λαμπρινή Γυφτοκώστα, συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Alan Turing με θέμα “Προς μια υπεύθυνη διακυβέρνηση της χρήσης της Τεχνητής Νοημοσύνης στην πρόσληψη και την απασχόληση“. Οι ενδιαφερόμενοι από την κοινωνία των πολιτών, την κυβέρνηση, την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία μοιράστηκαν τις απόψεις τους σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην πρόσληψη και την απασχόληση, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προτύπων στον τομέα αυτό.

Τα πορίσματα του εν λόγω εργαστηρίου θα βοηθήσουν στην εξειδίκευση της κατεύθυνσης και του πεδίου εφαρμογής ενός ερευνητικού έργου AI Standards Hub υπό την ηγεσία ερευνητών του Ινστιτούτου Alan Turing, το οποίο θα έχει ως στόχο να διερευνήσει το ρόλο των προτύπων που βασίζονται σε συναίνεση στη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην πρόσληψη και την απασχόληση σε διασυνοριακές δικαιοδοσίες.

Στην Ελλάδα, το πιλοτικό έργο “Δημιουργία εργαλείου στρατηγικού σχεδιασμού του εργατικού δυναμικού (βασισμένο σε τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης)”, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, είναι μια πρωτοβουλία που θα αφορά περισσότερα από 700.000 άτομα όταν ολοκληρωθεί. Όπως υπογράμμισε η Homo Digitalis κατά τη διάρκεια της ημερίδας, τα εναρμονισμένα πρότυπα σε τομείς όπως η πρόσληψη και η απασχόληση, ακόμη και αν είναι προαιρετικά, είναι απαραίτητα για τη δημιουργία μιας κουλτούρας συμμόρφωσης με τους νέους κανόνες ΤΝ.

Ο ρόλος της ελληνικής εποπτικής αρχής στην επιβολή των προτύπων και του νόμου θα είναι υψίστης σημασίας, ιδίως δεδομένου ότι, σύμφωνα με τον ελληνικό νόμο για την εφαρμογή του ΓΚΠΔ, οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να εξουσιοδοτήσουν την Homo Digitalis να υποβάλει καταγγελία για λογαριασμό τους χωρίς να αποκαλύψουν τα ονόματά τους, φέρνοντάς τους σε αδύνατη θέση.

 

 


Κοινή Δήλωση Εκστρατείας Protect Not Surveil: Επικίνδυνες οι διατάξεις της AI Act για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες στον τομέα της μετανάστευσης

Στις 13 Μαρτίου 2024, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Πράξη της ΕΕ για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI ACT).

Παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία παρουσιάζεται ευρέως ως μία παγκόσμια πρωτοτυπία, η πράξη της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη υπολείπεται στον σημαντικό τομέα της μετανάστευσης, καθώς δεν αποτρέπει τους υψηλούς κινδύνους που υπάρχουν και δεν παρέχει το απαραίτητο επίπεδο προστασίας στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες που βρίσκονται στο στόχαστρο παρεμβατικών τεχνολογιών στον τομέα αυτόν.

Στην τελική της εκδοχή, η πράξη της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ένα επικίνδυνο προηγούμενο. Η νομοθεσία αναπτύσσει ένα ξεχωριστό νομικό πλαίσιο για τη χρήση της ΤΝ από τις αρχές επιβολής του νόμου, τον έλεγχο της μετανάστευσης και την εθνική ασφάλεια, παρέχοντας αδικαιολόγητα “παραθυράκια” στις υποχρεώσεις που προβλέπει το κείμενό της, και ενθαρρύνοντας ακόμη και τη χρήση επικίνδυνων συστημάτων για επιτήρηση των πλέον περιθωριοποιημένων μελών της κοινωνίας.

Η Homo Digitalis έχοντας τα τελευταία 4 χρόνια προχωρήσει σε σημαντικές σχετικές νομικές καταγγελίες ενώπιον της ΑΠΔΠΧ, καθώς και σε μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων, δράσεων ευαισθητοποίησης και δράσεων συνδιαμόρφωσης πολιτικών αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά, παρακολουθεί με ιδιαίτερη ανησυχία τις σχετικές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο της ενεργούς συμμετοχής μας στην εκστρατεία Protect Not Surveil, μαζί με όλα τα μέλη αυτής, προχωρήσαμε στη δημοσίευση μίας κοινής δήλωσης, η οποία περιγράφει τα κύρια κενά στην προστασία των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων στον τομέα της μετανάστευσης που εντοπίζονται στο κείμενο της AI Act.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της κοινής μας δήλωσης εδώ.

 

 


H Ελπίδα Βαμβακά της Ηοmo Digitalis στην Multistakeholder Committee του Digital World Summit Greece

H Ελπίδα Βαμβακά της Homo Digitalis αποτελεί μέλος της Multistakeholder Committee του Digital World Summit Greece ως ειδικός στην κυβερνοασφάλεια και την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η Ελπίδα Βαμβακά είναι Δικηγόρος, συνιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος της Homo Digitalis, στην οποία παρέχει εθελοντικά τις υπηρεσίες της, ενώ στην παρούσα φάση εργάζεται ως Head Legal Counsel στην Team Blue Greece, Papaki/Tophost που αποτελούν δύο από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας και Digital Enablers στην Ελλάδα.

Έχει ηγηθεί έργων συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για την προστασία δεδομένων σε Δημόσιους και Ιδιωτικούς Φορείς. Επιπλέον, έχει απασχοληθεί ως νομική σύμβουλος του Ερευνητικού Κέντρου “Αθηνά” στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.