Σε συνέχεια των προτάσεων που είχαμε υποβάλει ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2020, στις 8/9 η Homo Digitalis κατέθεσε επιπλέον προτάσεις στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης για τη νέα νομοθεσία για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

H οργάνωσή μας είναι ιδιαίτερα ενεργή στο τομέα αυτό, καθώς η νέα νομοθεσία θα αποτελέσει πυλώνα σημαντικών εξελίξεων για τη διαμόρφωση των σύγχρονων ψηφιακών υπηρεσιών επηρεάζοντας μία σειρά από δικαιώματα και ελευθερίες στον ψηφιακό χώρο.

Μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις μας στο ερωτηματολόγιο της Κομισιόν εδώ, ενώ μπορείτε να διαβάσετε τα πρόσθετα σχόλια μας που συνόδευσαν τις απαντήσεις μας εδώ.

Φυσικά, και η European Digital Rights (EDRi) ως δίκτυο οργανώσεων υπέβαλε τις δικές τις προτάσεις ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη Homo Digitalis φυσικά να υποστηρίζει έμπρακτα και να συμμετέχει στην εν λόγω υποβολή. Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις της EDRi εδώ.