Στις 8 Σεπτεμβρίου δημοσιεύθηκαν οι κοινές προτάσεις 29 οργανώσεων που εστιάζουν τη προσοχή τους στην βελτίωση των συνθηκών διαυγείας στον τομέα του AdTech. Η δράση αυτή οργανώθηκε με πρωτοβουλία του European Partnership for Democracy.

Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις εδώ.