Σήμερα, 14.05.2020, η Homo Digitalis υπέβαλε τις θέσεις και τις προτάσεις της ενώπιον του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ) στο πλαίσιο της Ανοιχτής Διαβούλευσης του τελευταίου για τη μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά (Οδηγία CDSM) και την τροποποίηση των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ.

Ο στόχος της Οδηγίας είναι να εξασφαλίσει την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δικαιούχων και να προσφέρει ένα εναρμονισμένο πλαίσιο για την προστασία των ελευθεριών των χρηστών, ανταποκρινόμενη στις προκλήσεις που προέρχονται από τις τεχνολογικές εξελίξεις. Η ενσωμάτωσή της στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει, άρα, να ανταποκρίνεται στην προσπάθεια εξισορρόπησης θεμελιωδών δικαιωμάτων, και στην επίτευξη συνεργασίας μεταξύ των διαδικτυακών παρόχων υπηρεσιών κοινής χρήσης περιεχομένου, και των δικαιούχων.

Με το υπόμνημά της, η Homo Digitalis υποβάλει τις θέσεις και τις προτάσεις της για:

    1. Τα άρθρα 3 και 4 της Οδηγίας, τα οποία αφορούν την εξόρυξη κειμένων και δεδομένων για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και προβλέπουν τις σχετικές εξαιρέσεις,
    2. Το άρθρο 5 της Οδηγίας, το οποίο σχετίζεται με τη χρήση έργων και άλλων αντικειμένων προστασίας σε ψηφιακές και διασυνοριακές διδακτικές δραστηριότητες, και
    3. Το άρθρο 17 της Οδηγίας, το οποίο αφορά τη χρήση προστατευόμενου περιεχομένου από παρόχους επιγραμμικών υπηρεσιών ανταλλαγής περιεχομένου.

Η συντακτική ομάδα του υπομνήματος αποτελείται από  τα μέλη μας (κατ’ αλφαβητική σειρά):

Δρ. Γιαννοπούλου Αλεξάνδρα, Γιβροπούλου Αιμιλία, και Στεργίου Φωτεινή

H Homo Digitalis παραμένει στην διάθεση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας προκειμένου να συζητήσουμε λεπτομερώς τις ως άνω θέσεις και προτάσεις μας.

Τέλος, η Homo Digitalis ευχαριστεί θερμά τις οργανώσεις COMMUNIA και Wikimedia DE για την αγαστή συνεργασία και στήριξη στο πλαίσιο των σχετικών δράσεων μας αναφορικά με τη μεταφορά της Οδηγίας CDSM στην εθνική έννομη τάξη.

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος βρίσκεται διαθέσιμο εδώ.