Σήμερα, 14.05.2020, η Homo Digitalis υπέβαλε υπό τη μορφή υπομνήματος (13 σελ.) τις προτάσεις και τις θέσεις της ενώπιον της Επιτροπής Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας της τελευταίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Με το υπόμνημά μας τοποθετούμαστε επί τεσσάρων (4) θεμάτων:

  1. Τη χρήση αλγορίθμων από ψηφιακούς λιανοπωλητές και πλατφόρμες για σκοπούς διαφήμισης ή τιμολόγησης, συμπεριλαμβανομένης της υλοποίησης συστημάτων εξατομικευμένης τιμολόγησης,
  2. Τη σημασία των μαζικών δεδομένων (big data) καταναλωτών για τη λειτουργία ψηφιακών λιανοπωλητών και πλατφορμών, καθώς και του εύρους της χρήσης αυτών στην εμπορική πρακτική,
  3. Την εφαρμογή κάθετων περιορισμών σε online συστήματα διανομής, και
  4. Τις καταχρηστικές πρακτικές ισχυρών πλατφορμών.

Επίσης, στο τέλος του υπομνήματος υποβάλουμε έξι (6) προτάσεις με σκοπό τη βελτίωση της προστασίας των ψηφιακών δικαιωμάτων των υποκειμένων στη σύγχρονη ψηφιακή αγορά, καθώς επίσης και της ενίσχυσης της συνεργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με άλλες εθνικές εποπτικές αρχές και σχετικούς φορείς.

Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία της Επιτροπής Ανταγωνισμού και βρισκόμαστε στη διάθεσή της τόσο στο πλαίσιο της κλαδικής έρευνας για το ηλεκτρονικό εμπόριο, όσο επίσης και άλλων δράσεων της, οι οποίες σχετίζονται με την προστασία των ψηφιακών δικαιωμάτων στη σύγχρονη ψηφιακή αγορά.

Η συντακτική ομάδα του υπομνήματος αποτελείται από  τα μέλη μας (κατ’ αλφαβητική σειρά): Βαμβακά Ελπίδα, Βολικού Αδαμαντία, Βολικού Ειρήνη, Γάκη Διονύση, Κωνσταντίνου Στέργιο και Χελιουδάκης Λευτέρη.

Η εκπόνηση του υπομνήματος έγινε απολύτως με εθελοντική εργασία, χωρίς καμία χρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Μπορείς να μας στηρίξεις εδώ.

Το πλήρες κείμενο του υπομνήματος βρίσκεται διαθέσιμο εδώ.