Στις 8-10 Μαΐου η οργάνωσή μας είχε τη μεγάλη τιμή και χαρά να συμμετέχει στην συνάντηση που διοργάνωσαν  οι οργανώσεις noyb και Access Now στην Βιέννη υπό την αιγίδα του Digital Freedom Fund.

Η εκδήλωση αφορούσε την εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων στην πράξη και είχε τον τίτλο « Ένας χρόνος μετά τον GDPR: Προώθηση των Δικαιωμάτων μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων επιβολής του νόμου».

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέσω πρόσκλησης 15 εκπρόσωποι κορυφαίων οργανισμών της κοινωνίας των πολιτών για να συζητήσουν κοινές δράσεις και να χαράξουν στρατηγική αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του GDPR σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.

Την οργάνωσή μας αντιπροσώπευσε στην εκδήλωση το ιδρυτικό μας μέλος, Λευτέρης Χελιουδάκης.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά τους διοργανωτές τόσο για την πρόσκληση όσο και για την εξαιρετική διοργάνωση της εκδήλωσης.