Σήμερα η Homo Digitalis, ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, υπέβαλλε έκθεση σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η έκθεση θα χρησιμοποιηθει από την Επιτροπή κατά την έκδοση του Γενικού Σχολίου αναφορικά με τα δικαιώματα του παιδιού στο ψηφιακό περιβάλλον.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση στα αγγλικά εδώ.