Σήμερα, 21 Φεβρουαρίου 2019, η Homo Digitalis είχε την τιμή, κατόπιν πρόσκλησης της Ειδικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, να συναντηθεί μαζί της προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις της σχετικά με την κατάρτιση του Σχεδίου Νόμου, το οποίο ενσωματώνει τον GDPR και την Οδηγία 2016/680 της ΕΕ.

Την οργάνωσή μας εκπροσώπησαν οι Κωνσταντίνος Κακαβούλης και Στέφανος Βιτωράτος , οι οποίοι υποστήριξαν την υιοθέτηση ρυθμίσεων με σκοπό την πληρέστερη προστασία των πολιτών.

Οι συζητήσεις θα συνεχιστούν μέσα στις επόμενες ημέρες για την κατάρτιση του τελικού σχεδίου νόμου.