Σήμερα, 18 Φεβροαυρίου 2019, η Homo Digitalis υπέβαλλε πρόταση τροποποίησης στο σχέδιο Νόμου για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ.

Συγκεκριμένα, πρότεινε εκ νέου την προσθήκη στο σχέδιο Νόμου της διάταξης της παραγράφου 80, παράγραφος 2 του Γενικού Κανονισμού (GDPR). Η διάταξη αυτή προβλέπει ότι οι μη κερδοσκοπικοί φορείς που περιγράφει θα μπορούν ανεξάρτητα από τυχόν ανάθεση του υποκειμένου των δεδομένων, δηλαδή χωρίς οποιαδήποτε εντολή του, να:

  • έχουν δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή (ΑΠΔΠΧ στην Ελλάδα),
  • έχουν δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά νομικά δεσμευτικής απόφαση της εποπτικής αρχής (ΑΠΔΠΧ στην Ελλάδα), και
  • έχουν δικαίωμα πραγματικής δικαστικής προσφυγής κατά υπευθύνου επεξεργασίας ή εκτελούντος την επεξεργασία.

Θεωρούμε ότι η υιοθέτηση των προβλέψεων του Άρθρου 80, παράγραφος 2 είναι ιδιαίτερα σημαντική, προκειμένου οι μη κερδοσκοπικοί φορείς στην Ελλάδα, όπως η Homo Digitalis, να δρουν ως φορείς ελέγχου και ως φρουροί της αυστηρής εφαρμογής του νόμου για τα προσωπικά δεδομένα και της υπεράσπισης των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων αυτών. Η οικονομική κρίση που μαστίζει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία έτη, καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη, και οικονομικά δυσβάσταχτη τη διεκδίκηση από μεριάς των συμπολιτών μας, των δικαιωμάτων τους. Επομένως, η ύψιστη προστασία για τα δικαιώματα των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων από καταχρήσεις φυσικών, και νομικών προσώπων περνάει μέσα από τη θέσπιση κανόνων που θα δίνουν τη δυνατότητα, με βάση την προτροπή του νομοθέτη της Ε.Ε., σε μη κερδοσκοπικούς φορείς να δρουν ανεξάρτητα και χωρίς να υπόκεινται σε ανάγκη σχετικών αναθέσεων και εντολών.

Υπενθυμίζεται ότι η Homo Digitalis είχε υποβάλλει αντίστοιχη πρόταση στις 20 Απριλίου 2018, απευθυνόμενη προς το σύνολο των Ελλήνων Βουλευτών.

Η πρόταση κοινοποιήθηκε στον Πρόεδρο της ειδικής νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για το σχέδιο νόμου για την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων [GDPR] και την ενσωμάτωση στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ, κ. Π. Φιλόπουλο, και τα μέλη της επιτροπής, στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Ν. Βούτση, και στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κ. Μ. Καλογήρου.

Είμαστε ιδιαίτερα αισιόδοξοι ότι η πρόταση της Homo Digitalis θα ληφθεί σοβαρά υπόψη και η διάταξη της παραγράφου 80 παράγραφος 2 θα ενσωματωθεί στο τελικό σχέδιο Νόμου.

Μπορείτε να διαβάσετε την πρόταση της Homo Digitalis εδώ.