Σήμερα η οργάνωση «Electronic Privacy Information Center» (EPIC) δημοσίευσε κατά τη διάρκεια του 40ου Διεθνούς Συνεδρίου Επιτρόπων Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ιδιωτικότητας (International Conference of Data Protection and Privacy Commissioners – ICDPPC) Κατευθυντήριες Γραμμές με διεθνή χαρακτήρα αναφορικά με την χρήση συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι 12 αρχές που προτείνονται έχουν ως σκοπό να περιορίσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα Δικαιώματα του Ανθρώπου και ταυτόχρονο να αναδείξουν τα θετικά στοιχεία της εν λόγω τεχνολογίας για τις κοινωνίες μας και τον άνθρωπο.

Η Homo Digitalis είναι μία από τις δεκάδες οργανώσεις διεθνώς που υποστηρίζει και υπογράφει τις εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές.

Μπορείς να δεις το πλήρες κείμενο και τις οργανώσεις που το υπογράφουν εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείς να δεις το σχετικό δελτίο τύπου εδώ.