Ιδρύθηκε η Homo Digitalis, η πρώτη Μη Κυβερνητική Οργάνωση στην Ελλάδα με αντικείμενο την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων στη ψηφιακή εποχή. Συνιδρυτές της, έξι νέοι νομικοί με ευρύ πεδίο εξειδίκευσης και όρεξη για προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Στόχος της Homo Digitalis είναι η καλύτερη δυνατή πληροφόρηση των Ελλήνων πολιτών για την ορθή χρήση του διαδικτύου, η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους αλλά και η στήριξη τους σε περιπτώσεις υφιστάμενων παραβιάσεων. Μέσω των δράσεων της, η Homo Digitalis, ευελπιστεί αφενός να αφυπνίσει τους πολίτες σχετικά με τα ψηφιακά τους δικαιώματα και αφετέρου να αποτελέσει οργάνωση-σημείο αναφοράς για την προστασία τους στην Ελλάδα.

Δύο από τις πρώτες δράσεις της Ηοmo Digitalis σε αυτό το πλαίσιο, αποτελούν:

– η υποβολή έκθεσης στο Γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) σχετικά με το “Δικαίωμα στην Ιδιωτική και Οικογενειακή Ζωή στην Ψηφιακή Εποχή”

– και η επιστολή προς την Βουλή των Ελλήνων αναφορικά με προτεινόμενη τροποποίηση στο σχέδιο νόμου για τη προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και ενσωμάτωση της Οδηγίας 2016/680/ΕΕ.

Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο να ανακαλύψει περισσότερα για την οργάνωση μας, είτε με μία περιήγηση στην παρούσα ιστοσελίδα, είτε στέλνοντας πιθανές ερωτήσεις και σχόλια στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@homodigitalis.gr.