1. Η Homo Digitalis θα ήθελε να ευχαριστήσει το Γρaφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη δυνατότητα να συνεισφέρει στο έργο του σχετικά με το δικαίωμα στην προσωπική ζωή στην ψηφιακή εποχή. Η Homo Digitalis είναι μία Μη Κερδοσκοπική Οργάνωση, με έδρα την Αθήνα, με σκοπό την προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών στο ψηφιακό περιβάλλον.
  2. Στο Κεφάλαιο Ένα της παρούσας έκθεσης, η Homo Digitalis επικεντρώνεται στην κρυπτογράφηση και την ανωνυμία ως στοιχεία που ενισχύουν τo σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης και της γνώμης. Στο Κεφάλαιο Δύο, η Homo Digitalis εξετάζει το κανονιστικό πλαίσιο στην Ελλάδα, το οποίο ρυθμίζει την αποθήκευση των μεταδεδομένων (metadata) των ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο της έκθεσης, η Homo Digitalis διατυπώνει τις προτάσεις της σχετικά με την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων που αναλύονται στα δύο κύρια κεφάλαια.