Στις 9 Ιουλίου η Homo Digitalis κατέθεσε αίτημα (αριθ. πρωτ. 5812/9.7.2024) ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου η τελευταία να ασκήσει τις ερευνητικές τις εξουσίες κατά του Υπουργείου Εσωτερικών.
Συγκεκριμένα, μετά την Απόφαση 16/2024 της Αρχής τον Απρίλιο του 2024, με την οποία είχε επιβάλει στο Υπουργείο Εσωτερικών το πρόστιμο-ρεκόρ των 400.000 ευρώ για σημαντικές παραβάσεις της νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, το Υπουργείο βρίσκεται πάλι στο κέντρο του ενδιαφέροντος, αυτή τη φορά για το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύσσει για τον στρατηγικό προγραμματισμό στελέχωσης του Δημοσίου Τομέα.

Το εργαλείο αφορά τη κατανομή του υφιστάμενου προσωπικού αλλά και την εκτίμηση των αναγκών για νέο προσωπικό, ενώ θα γίνει πιλοτική εφαρμογή του σε 9 φορείς του Δημοσίου Τομέα, ήτοι Μονάδα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ), Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εξόδων (ΑΑΔΕ) τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόληση το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Γ. Γεννηματάς”, τον Δήμο Θεσσαλονίκης, την Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2025, ενώ το κόστος του ανέρχεται στα 11.708.543 ευρώ.

Επειδή το εργαλείο χρειάζεται να περιλαμβάνει λειτουργικότητες συλλογής, διαχείρισης και ανάλυσης προσωπικών δεδομένων, η Homo Digitalis είχε καταθέσει επιστολή στις 15 Απριλίου 2024 ενώπιον της τότε Υπουργού Εσωτερικών κα. Κεραμέως και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου, με την οποία απεύθυνε κύρια ερωτήματα τόσο σχετικά με τη συμμόρφωση που απαιτείται με τη νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων, όσο και με τη νομοθεσία για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών στον δημόσιο τομέα (νόμος 4961/2022). Ωστόσο, το Υπουργείο δεν παραχώρησε την οποιαδήποτε απάντηση, ούτε μετά από γραπτή υπενθύμιση του αιτήματός μας στις 30 Μαΐου, αναγκάζοντας μας να απευθυνθούμε στην Αρχή προκειμένου εκείνη να ερευνήσει με τον θεσμικό της ρόλο ενδελεχώς την ανάπτυξη, εφαρμογή και πιλοτική χρήση του εργαλείου αυτού καθώς και τις επιπτώσεις που ανακύπτουν για τα δικαιώματα των υπαλλήλων του Δημοσίου Τομέα.

Μπορείτε να δείτε το σχετικό αίτημά μας εδώ.

Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο Τύπου μας εδώ.