Την περασμένη Δευτέρα, 8 Ιουλίου, η Homo Digitalis κλήθηκε να συμμετάσχει στο στρογγυλό τραπέζι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή του νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Κατά τη διάρκεια της στρογγυλής τράπεζας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια επικαιροποιημένη εικόνα των διαφόρων βημάτων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής για την επιβολή της DSA, τονίζοντας πώς οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών μπορούν να λειτουργήσουν ως σημαντικός σύμμαχος σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε ενημέρωση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές του Α.28 όσον αφορά την προστασία των ανηλίκων.

Στη συνέχεια, οι Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών που συμμετείχαν στο στρογγυλό τραπέζι είχαν την ευκαιρία να μοιραστούν με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τις τρέχουσες δραστηριότητές τους, την εμπειρογνωμοσύνη τους, και τις ικανότητες τους σε βασικούς τομείς της εφαρμογής της DSA και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με τις σχετικές τους δραστηριότητες.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτή τη σημαντική ευκαιρία να συνεργαστεί με την Κοινωνία των Πολιτών και για την ευγενική πρόσκλησή προς τη Homo Digitalis να συμμετάσχει σε αυτό το στρογγυλό τραπέζι.

Μένει να δούμε αν οι αρχές σε ελληνικό επίπεδο, θα ακολουθήσουν παρόμοια προσέγγιση και θα προσκαλέσουν την Homo Digitalis και άλλες οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών σε έναν γόνιμο διάλογο όσον αφορά την εφαρμογή της DSA και του ελληνικού νόμου 5099/2024.

Η ομάδα μας εκπροσωπήθηκε στο στρογγυλό τραπέζι από τον Ελευθέριο Χελιουδάκη.