Γράφουν η Ninoslava Bogdanovic και ο Αναστάσιος Αραμπατζής

Στο σημερινό ψηφιακό τοπίο, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο είναι υψίστης σημασίας για την προστασία των ευαίσθητων πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) έχει αναδειχθεί ως ένα ισχυρό μέτρο ασφαλείας, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας από παραβιάσεις λογαριασμών.

Το MFA είναι μια προσέγγιση ελέγχου ταυτότητας που ενισχύει τη διαδικασία σύνδεσης, απαιτώντας από τους χρήστες να παρέχουν πολλαπλά στοιχεία ή “παράγοντες” από διαφορετικές κατηγορίες. Αυτοί οι παράγοντες περιλαμβάνουν κάτι που έχετε, κάτι που γνωρίζετε και κάτι που είστε.

Το MFA ενσωματώνει δύο ή περισσότερους από αυτούς τους παράγοντες στη ροή ελέγχου ταυτότητας. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την πληκτρολόγηση ενός κωδικού πρόσβασης και την ανταπόκριση σε μια ειδοποίηση push σε ένα καταχωρημένο smartphone, την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης και την παροχή ενός κωδικού μιας χρήσης από μια συσκευή πιστοποίησης υλικού, ή τη χρήση μιας βιομετρικής σάρωσης προσώπου ή/και μιας φράσης πρόσβασης για το ξεκλείδωμα ενός κρυπτογραφικού διαπιστευτηρίου που είναι αποθηκευμένο σε μια καταχωρημένη συσκευή, όπως ένα τηλέφωνο ή ένα token υλικού.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να κατανοήσετε ότι η MFA δεν είναι απαραβίαστη και μπορεί να παρακαμφθεί σε ορισμένα σενάρια, όπως οι επιθέσεις phishing. Αυτό το άρθρο έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της MFA και να ρίξει φως στον τρόπο με τον οποίο οι επιθέσεις phishing μπορούν να υπονομεύσουν την αποτελεσματικότητά της.

Η σημασία του ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA)

Πολλοί οργανισμοί κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αναλύσει τη σημασία του MFA, η οποία μπορεί να συνοψιστεί στα ακόλουθα σημεία:

α. Ενίσχυση του ελέγχου ταυτότητας: Το MFA συνδυάζει πολλαπλούς παράγοντες ελέγχου ταυτότητας, όπως κωδικούς πρόσβασης, φυσικά διακριτικά και βιομετρικά δεδομένα, αυξάνοντας σημαντικά τη δυσκολία των επιτιθέμενων να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Ακόμη και αν ένας παράγοντας παραβιαστεί, τα πρόσθετα επίπεδα ασφάλειας λειτουργούν ως εμπόδιο κατά της μη εξουσιοδοτημένης εισόδου.

β. Προστασία από επιθέσεις με βάση τον κωδικό πρόσβασης: Το MFA μετριάζει τους κινδύνους που συνδέονται με αδύναμους ή παραβιασμένους κωδικούς πρόσβασης, απαιτώντας έναν πρόσθετο παράγοντα ελέγχου ταυτότητας, καθιστώντας δυσκολότερο για τους επιτιθέμενους να εκμεταλλευτούν τα τρωτά σημεία των κωδικών πρόσβασης.

γ. Διασφάλιση της απομακρυσμένης πρόσβασης: Με την αύξηση της απομακρυσμένης εργασίας και των υπηρεσιών που βασίζονται στο cloud, το MFA διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην εξασφάλιση απομακρυσμένων συνδέσεων, διασφαλίζοντας ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εταιρικούς πόρους ή προσωπικούς λογαριασμούς από διάφορες τοποθεσίες.

δ. Συμμόρφωση και κανονιστικές απαιτήσεις: Το MFA συχνά απαιτείται ή συνιστάται ανεπιφύλακτα από τα πρότυπα και τους κανονισμούς του κλάδου, αποδεικνύοντας τη δέσμευση για την προστασία ευαίσθητων δεδομένων και την εμπέδωση της εμπιστοσύνης των πελατών.

Κατά την εφαρμογή της MFA, μια εταιρεία θα πρέπει να εξετάσει τα παρακάτω πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα:

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα

 • μπορεί να χρησιμοποιήσει κωδικούς μίας χρήσης (OTPs) που αποστέλλονται σε τηλέφωνα τα οποία παράγονται τυχαία σε πραγματικό χρόνο και είναι δύσκολο να παραβιαστούν
 • μπορεί να μειώσει τις παραβιάσεις ασφαλείας έως και κατά 99,9% σε σχέση με τους κωδικούς πρόσβασης
 • μπορεί να ρυθμιστεί εύκολα από τους χρήστες
 • επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επιλέξουν να περιορίσουν την πρόσβαση ανάλογα με την ώρα της ημέρας ή την τοποθεσία
 • έχει κλιμακούμενο κόστος, καθώς υπάρχουν ακριβά και πολύ εξελιγμένα εργαλεία MFA αλλά και πιο προσιτά για μικρές επιχειρήσεις

Μειονεκτήματα

 • απαιτείται τηλέφωνο για να λάβετε έναν κωδικό μηνύματος κειμένου
 • τα token υλικού μπορεί να χαθούν ή να κλαπούν
 • τα τηλέφωνα μπορεί να χαθούν η να κλαπούν
  τα βιομετρικά δεδομένα που υπολογίζονται από τους αλγορίθμους MFA για τις προσωπικές ταυτότητες, όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα, δεν είναι πάντα ακριβή και μπορούν να δημιουργήσουν ψευδώς θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα
 • Η επαλήθευση MFA μπορεί να αποτύχει σε περίπτωση βλάβης του δικτύου ή του διαδικτύου
 • Οι τεχνικές MFA πρέπει να αναβαθμίζονται συνεχώς για να προστατεύουν από τους εγκληματίες που εργάζονται αδιάκοπα για να τις παραβιάσουν

Κατανόηση του τρόπου με τον οποίο το Phishing παρακάμπτει το MFA

Όλες οι μέθοδοι MFA δεν προσφέρουν τα ίδια επίπεδα ασφάλειας. Τα τελευταία δύο χρόνια, πολυάριθμες επιθέσεις εκμεταλλεύτηκαν αδυναμίες στις εφαρμογές MFA, επιτρέποντας στους εγκληματίες να παρακάμψουν την προστασία MFA. Είναι ζωτικής σημασίας να σημειωθεί ότι δεν παρέχουν όλες οι λύσεις MFA το ίδιο επίπεδο άμυνας έναντι επιθέσεων αυθεντικοποίησης και ότι η ασφάλεια και η χρηστικότητα μιας εγκατάστασης MFA μπορεί να επηρεαστεί από κρίσιμες λεπτομέρειες εφαρμογής.

α. Επιθέσεις ηλεκτρονικού “ψαρέματος”: Το ηλεκτρονικό “ψάρεμα” (phishing) περιλαμβάνει εγκληματίες του κυβερνοχώρου που υποδύονται νόμιμες οντότητες και εξαπατούν άτομα ώστε να αποκαλύψουν ευαίσθητες πληροφορίες. Εκμεταλλευόμενοι τα ανθρώπινα τρωτά σημεία, οι επιτιθέμενοι μπορούν να αποκτήσουν ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης, ακόμη και κωδικούς MFA, θέτοντας σε κίνδυνο λογαριασμούς.

β. Phishing σε πραγματικό χρόνο: Οι επιτιθέμενοι που πραγματοποιούν phishing σε πραγματικό χρόνο μπορούν να καταλάβουν γρήγορα κωδικούς ή tokens MFA αμέσως μετά την εισαγωγή τους από τα θύματα κατά τη διάρκεια της σύνδεσης. Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς που αποκτώνται πριν λήξουν, οι επιτιθέμενοι μπορούν να παρακάμψουν το πρόσθετο επίπεδο ασφάλειας MFA.

γ. Επιθέσεις Man-in-the-Middle: Στις επιθέσεις man-in-the-middle, οι επιτιθέμενοι υποκλέπτουν την επικοινωνία μεταξύ χρηστών και νόμιμων υπηρεσιών, συλλέγοντας διαπιστευτήρια, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών MFA, χωρίς να ανιχνεύονται. Οι υποκλαπείσες πληροφορίες χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης.

δ. Κοινωνική μηχανική και πλαστοπροσωπία: Οι επιθέσεις phishing βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην κοινωνική μηχανική, με τους επιτιθέμενους να υποδύονται αξιόπιστες οντότητες για να εξαπατήσουν τα θύματα. Δημιουργώντας πειστικά αντίγραφα μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστότοπων, οι επιτιθέμενοι αυξάνουν την πιθανότητα τα θύματα να αποκαλύψουν τα διαπιστευτήρια MFA.

Αντιμετώπιση των κινδύνων

Για να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους των επιθέσεων κατά του MFA, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εξετάσουν τα εξής:

Εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας: Τα προγράμματα τακτικής εκπαίδευσης μπορούν να βοηθήσουν τα άτομα να αναγνωρίζουν τις απόπειρες phishing και να αποφεύγουν να πέφτουν θύματά τους, μειώνοντας τον κίνδυνο αποκάλυψης των διαπιστευτηρίων MFA.

Αμφίδρομος έλεγχος ταυτότητας: Η ρύθμιση του ελέγχου ταυτότητας με αντιστοίχιση αριθμού προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας χρησιμοποιώντας ένα ξεχωριστό κανάλι επικοινωνίας για τις προτροπές επαλήθευσης, καθιστώντας δυσκολότερη την παράκαμψη της MFA από τους επιτιθέμενους.

Σύνθετη προστασία από phishing: Η χρήση προηγμένων λύσεων προστασίας από το phishing που χρησιμοποιούν μηχανική μάθηση και νοημοσύνη απειλών μπορεί να ανιχνεύσει και να αποκλείσει τις προσπάθειες phishing, μειώνοντας τις πιθανότητες επιτυχών επιθέσεων.

Ισχυροί κωδικοί πρόσβασης και ρυθμίσεις MFA: Η έμφαση στη χρήση ισχυρών, μοναδικών κωδικών πρόσβασης και η εφαρμογή MFA ανθεκτικών στο phishing συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των επιτυχημένων επιθέσεων phishing.

Ο έλεγχος ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA) είναι ένα κρίσιμο μέτρο ασφαλείας που ενισχύει σημαντικά τους μηχανισμούς ελέγχου ταυτότητας. Ωστόσο, δεν είναι αδιαπέραστο από τις επιθέσεις phishing. Η κατανόηση της σημασίας του MFA και των τακτικών που χρησιμοποιούν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου είναι απαραίτητη για την ενίσχυση της συνολικής ασφάλειας στον κυβερνοχώρο. Συνδυάζοντας την ανθεκτική στο phishing MFA με την εκπαίδευση ευαισθητοποίησης σε θέματα ασφάλειας, τον αμφίδρομο έλεγχο ταυτότητας, τις προηγμένες λύσεις κατά του phishing και τις ισχυρές πρακτικές κωδικών πρόσβασης, τα άτομα και οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν τις άμυνες ασφαλείας τους και να μειώσουν τον κίνδυνο να πέσουν θύματα επιθέσεων phishing που αποσκοπούν στην παράκαμψη του MFA.

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων και για το πώς ο οργανισμός σας μπορεί να αναπτύξει με επιτυχία και αποτελεσματικότητα το MFA, κατεβάστε το τελευταίο μας έγγραφο, “Επιλέγοντας μία λύση Multi–Factor Authentication: Πώς να αντιμετωπίσετε τις ανθρώπινες και τεχνολογικές ανησυχίες“.