Το μέλος της Homo Digitalis Στέργιος Κωνσταντίνου, συμμετείχε με επιτυχία στο διεθνές συνέδριο International Data Transfers & Compliance Summit στο Λονδίνο του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκεί ανέπτυξε ζητήματα που αφορούν τη συμμόρφωση με τις διατάξεις του GDPR αναφορικά με τις νομικές βάσεις επεξεργασίας για τις μεταφορές προσωπικών δεδομένων σε διεθνείς οργανισμούς και σε παραλήπτες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα τελευταία νέα για ζητήματα που αφορούν διαβιβάσεις βάσει αποφάσεων επάρκειας καθώς και άλλα θέματα που αφορούν διαβιβάσεις μέσω δεσμευτικών εταιρικών κανόνων. Μεταξύ άλλων.

Το συνέδριο έλαβε χώρα στις 23-24 Ιουνίου