Σήμερα και μετά από σχετική καταγγελία που είχε καταθέσει η Homo Digitalis τον Μάιο του 2021 εκπροσωπώντας το μέλος μας και υποκείμενο των δεδομένων Μαρίνα Ζαχαροπούλου, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 35/2022 Απόφαση με την οποία επιβάλλει πρόστιμο 20 εκατομμυρίων ευρώ στην εταιρία Clearview AI για τις παρεμβατικές πρακτικές της. Το εν λόγω πρόστιμο αποτελεί το μεγαλύτερο που έχει επιβάλλει η ΑΠΔΠΧ έως και σήμερα. Με την ίδια Απόφαση η ΑΠΔΠΧ απαγορεύει από την εν λόγω εταιρία να συλλέγει και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα υποκειμένων ευρισκομένων στην ελληνική επικράτεια, με τη χρήση μεθόδων αναγνώρισης προσώπου, ενώ την καλεί να διαγράψει αμέσως όσα δεδομένα έχει ήδη συγκεντρώσει.

Συγκεκριμένα, τον Μάη του 2021 μία συμμαχία οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών αποτελούμενη από τη Homo Digitalis και τις οργανώσεις Privacy International, Hermes Center, και noyb υπέβαλαν καταγγελίες ενώπιον των αρμόδιων αρχών σε Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιταλία, Αυστρία και Γαλλία, κατά της εταιρείας Clearview AI για πρακτικές μαζικής παρακολούθησης μέσω αναγνώρισης προσώπου που αυτή εμπορεύεται.

Νωρίτερα μέσα στο έτος, η Ιταλική Αρχή Προστασίας Δεδομένων είχε αποφασίσει την επιβολή προστίμου 20 εκατομμυρίων ευρώ στην εν λόγω εταιρία, ενώ η αντίστοιχη Αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου είχε αποφασίσει την επιβολή προστίμου 7,5 εκατομμυρίων λιρών.

Το πρόστιμο των 20 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η ΑΠΔΠΧ σήμερα, αποτελεί ένα ακόμη ηχηρό μήνυμα κατά παρεμβατικών επιχειρηματικών μοντέλων εταιριών που αποσκοπούν μέσω της παράνομης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων να αποκομίσουν χρηματικά οφέλη. Παράλληλα, δίνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σε αρχές επιβολής του νόμου που συνεργάζονται με εταιρίες αυτού του είδους, ότι οι εν λόγω πρακτικές είναι παράνομες και παραβιάζουν κατάφορα τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων.

H Clearview AI είναι αμερικανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2017 και αναπτύσσει λογισμικό αναγνώρισης προσώπου. Ισχυρίζεται ότι διαθέτει «τη μεγαλύτερη γνωστή βάση δεδομένων με περισσότερα από τρία δισεκατομμύρια εικόνες προσώπου» τις οποίες συλλέγει από πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων και άλλες πηγές στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο εργαλείο, το οποίο επισκέπτεται δημόσιες ιστοσελίδες και συλλέγει όσες εικόνες εντοπίζει που περιέχουν ανθρώπινα πρόσωπα. Μαζί με τις εικόνες αυτές, ο αυτοματοποιημένος συλλέκτης συλλέγει επίσης και μεταδεδομένα που συμπληρώνουν τις εικόνες αυτές, όπως ο τίτλος της ιστοσελίδας και ο σύνδεσμος πηγής της. Στη συνέχεια, οι εικόνες προσώπου που έχουν συλλεχθεί αντιπαραβάλλονται στο λογισμικό αναγνώρισης προσώπου που έχει δημιουργήσει η Clearview ΑΙ προκειμένου να χτιστεί η βάση δεδομένων της εταιρείας. Η Clearview ΑΙ πουλάει την πρόσβαση σε αυτή τη βάση δεδομένων σε ιδιωτικές εταιρείες και αρχές επιβολής του νόμου, όπως αστυνομικές αρχές, διεθνώς.

To πλήρες κείμενο της Απόφασης 35/2022 βρίσκεται εδώ.