Συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης χρησιμοποιούνται σε διάφορα μέρη του κόσμου για να καταρτίσουν αυτοματοποιημένα προφίλ ανθρώπων και να προβλέψουν τη πιθανότητα εγκληματικής συμπεριφοράς, οδηγώντας στην υπέρμετρη παρακολούθηση συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, σε λανθασμένες αποφάσεις υπεραστυνόμευσης συγκεκριμένων περιοχών, και σε παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών.

Για τους λόγους αυτούς μαζί με την EDRi, τη Fair Trials και περισσότερες από 40 άλλες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών καλούμε την ΕΕ να απαγορεύσει τη χρήση συστημάτων αυτοματοποιημένης πρόβλεψης ρίσκου και κατάρτισης προφίλ στους τομείς της ποινικής δικαιοσύνης και της αστυνόμευσης στις διατάξεις της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη!

Οι προβλέψεις των εν λόγω συστημάτων είναι αφερέγγυες και μη επιστημονικά τεκμηριωμένες και δεν θα πρέπει πότε να χρησιμοποιούνται για να ενημερώνουν αποφάσεις της ποινικής δικαιοσύνης και των αστυνομικών αρχών!

Διάβασε την κοινή μας δήλωση εδώ.