Στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την νέα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (Digital Services-DSA), η EDRi από κοινού με την Civil Liberties Union for Europe, την Amnesty International και άλλες 69 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης της Homo Digitalis, καλούμε 20 Υπουργεία και σχετικές Γραμματείες Κρατών Μελών να πάρουν θέση κατά των παρεμβατικών πρακτικών παρακολούθησης στο διαδίκτυο και να εγγυηθούν ότι οι νέες διατάξεις θα προστατέψουν την ιδιωιτικότητα των χρηστών και θα απαγορεύσουν σκοτεινές πρακτικές που σήμερα αποτελούν τη συνήθη εμπορική πρακτική.

Η διαδικτυακές υπηρεσίες θα πρέπει να προσφέρονται με βάση την επαρκή πληροφόρηση και την επιλογή των χρηστών και όχι με βάση τα τεχνάσματα που χρησιμοποιούνται.

Εάν οι διατάξεις της προτεινόμενης Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες είναι σωστές, θα δώσουν τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν τον έλεγχο της διαδικτυακής τους δραστηριότητας και θα αναγκάσουν τους κολοσσούς της διαδικτυακής διαφήμισης να σεβαστούν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των χρηστών!

Μπορείς να διαβάσεις την κοινή μας επιστολή εδώ.