Η Homo Digitalis έχει την μεγάλη χαρά και τιμή να υποστηρίζει και να συμμετέχει ως μέλος στην καμπάνια #OffOn του οργανισμού Index on Censhorship.

H καμπάνια εστιάζει το ενδιαφέρον της στην προστασία των δικαιωμάτων των χρηστών του διαδικτύου στο πλαίσιο των νομοθετικών εξελίξεων που σχεδιάζονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ως σκοπό να ευαισθητοποιήσει τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις προκλήσεις που ανακύπτουν σε περίπτωση που οι νέες διατάξεις για την Ψηφιακή Αγορά δεν έχουν στο επίκεντρο την προστασία των ελευθεριών και των δικαιωμάτων των χρηστών.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για αυτήν την εκστρατεία καθώς και για τον οργανισμό Index on Censhorhip εδώ.