Η Homo Digitalis έλαβε πρόσκληση για να συμμετέχει στις 10 Νοεμβρίου στην διαδικτυακή περιφερειακή διαβούλευση που οργανώνει το Chatham House και EU Cyber Direct Project για μία νέα Διεθνή Συνθήκη για το Κυβερνοέγκλημα. Η διαβούλευση γίνεται υπό το πρίσμα της απόφασης 74/247 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών και έχει ως στόχο να ενημερώσει τις σχετικές νομοπαρασκευαστικές εργασίες που θα ξεκινήσουν το 2022.

Στην διαβούλευση θα εκπροσωπήσει τη Homo Digitalis το μέλος μας Αναστάσιος Αραμπατζής.