Υποβολή Υπομνήματος ενώπιον του ΟΠΙ για τη μεταφορά της Οδηγίας 2019/790 (CDSM)

Σήμερα, 14.05.2020, η Homo Digitalis υπέβαλε τις θέσεις και τις προτάσεις της ενώπιον του Οργανισμού Πνευματικής…

Συμμετοχή στην Κλαδική Έρευνα για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σήμερα, 14.05.2020, η Homo Digitalis υπέβαλε υπό τη μορφή υπομνήματος τις προτάσεις και τις θέσεις της ενώπιον της…

Υποβολή Υπομνήματος της Homo Digitalis στην Ειδική Εισηγήτρια του ΟΗΕ

Σήμερα, 13.05.2020, η Homo Digitalis υπέβαλε τις προτάσεις της στην Ειδική Εισηγήτρια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για…

Νέα Μελέτη από τη Homo Digitalis: COVID-19 & Ψηφιακά Δικαιώματα στην Ελλάδα

Η Homo Digitalis, δημοσίευσε σήμερα 22/04, τη μελέτη της με θέμα «COVID-19 & Ψηφιακά Δικαιώματα στην Ελλάδα». Περιγραφή…

Σχόλια της Homo Digitalis επί του ΣχΝ για τα προσωπικά δεδομένα

Η ομάδα της Homo Digitalis υπέβαλλε τα σχόλια της στη δημόσια διαβούλευση για το Σχέδιο Νόμου για τα προσωπικά…

Ανοιχτή επιστολή για τους κινδύνους της χρήσης τεχνολογίας ελέγχου πακέτων σε βάθος (deep packet inspection)

Σήμερα, 15 Μαΐου 2019, η European Digital Rights (EDRi) μαζί με άλλους 45 φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Homo…

Έκθεση στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού

Η Homo Digitalis υπέβαλλε έκθεση στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τα δικαιώματα του…

Η Homo Digitalis καταθέτει υπόμνημα στην Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή για τα Προσωπικά Δεδομένα

Την Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2019 η Homo Digitalis κατέθεσε υπόμνημα στην Ειδική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του Υπουργείου…

Η Ηomo Digitalis καταθέτει Αναφορά στην Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τη χρήση του συστήματος «IBORDERCTRL» στα ελληνικά σύνορα

Στις 05.11, η Η Ηomo Digitalis κατέθεσε Αναφορά στην Βουλή των Ελλήνων σχετικά με τη χρήση του συστήματος «IBORDERCTRL»…

Η Homo Digitalis καταθέτει αναφορά στην Βουλή των Ελλήνων για τις διαπραγματεύσεις αναφορικά με την ePrivacy

Στις 23.10, στο πλάισιο των διαπραγματεύσεων για την αναδιαμόρφωση της κρατούσας νομοθεσίας (Οδηγία 2002/58/ΕΚ)…

Έκθεση για το δικαίωμα στην προσωπική ζωή στην ψηφιακή εποχή

Η Homo Digitalis θα ήθελε να ευχαριστήσει το Γράφειο του Ύπατου Αρμοστή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα για τη δυνατότητα…