Στις 5 Αυγούστου η Homo Digitalis υπέβαλε τις προτάσεις και παρατηρήσεις της στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον προτεινόμενο κανονισμό στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης

Οι προτάσεις μας εστιάζουν το ενδιαφέρον τους σε μία σειρά από σημαντικά άρθρα του προτεινόμενου κανονισμού με σκοπό να προάγουν την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο του σχεδιασμού, της ανάπτυξης και της χρήσης συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης σε ένα ευρύ φάσμα πεδίων εφαρμογής. Επίσης μέσω της υποβολής μας στηρίζουμε επίσημα και τις σημαντικές προτάσεις που κατέθεσε το δίκτυο της European Digital Rights (EDRi), στο οποίο αποτελούμε μέλος.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τα μέλη μας που συμμετείχαν στη συντακτική ομάδα και επιμελήθηκαν την υποβολή μας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και συγκεκριμένα (ανά αλφαβητική σειρά) τις / τους: Αιμιλία Γιβροπούλου, Στέργιο Κωνσταντίνου, Μαριλίζα Μπάκα, Μαρίνα Ζαχαροπούλου, Νικόλαο Παπαδόπουλο, Όλγα Τσιπτσέ και Φωτεινή Μπαλαδήμα.

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της υποβολής μας στα ελληνικά εδώ.

Για να διαβάσετε τη δική μας υποβολή αλλά και πλήθος άλλων από μία σειρά σημαντικών φορέων, μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα της δημόσιας διαβούλευσης της Επιτροπής εδώ.