Η ομάδα εργασίας του Centre for European Policy Studies – CEPS για την Κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη δημοσίευσε την τελική μελέτη της! Περισσότερες από 100 σελίδες ανάλυσης, που αποτελούν αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς είναι πλέον ελεύθερα διαθέσιμες!

Ευχαριστούμε θερμά τους κύριους συγγραφείς της μελέτης Lorenzo Pupillo,  Stefano Fantin,  Afonso Ferreira και Carolina Polito για την αγαστή συνεργασία από το 2019 έως και σήμερα, καθώς και για τη ρητή αναφορά στη συμβολή της Homo Digitalis στο κεφάλαιο που αφορά τον σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και την διακυβέρνηση δεδομένων.

H Ηοmo Digitalis αποτέλεσε μέλος της ομάδας εργασίας από τον Σεπτέμβριο του 2019 και σε αυτό το διάστημα μας δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και ιδέες με κορυφαίους φορείς συμμετέχοντας ενεργά σε συναντήσεις, συνέδρια και παρουσιάσεις και προωθώντας την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου στον τομέα δράσης μας.

Εκπρόσωπός μας στην Ομάδα Εργασίας του CEPS για την Κυβερνοασφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη ήταν το συνιδρυτικό μας μέλος και γραμματέας του Δ.Σ. μας Λευτέρης Χελιουδάκης.

Μπορείτε να διαβάσετε την μελέτη εδώ.