Σήμερα, 12.2.2021, ξεκίνησαν οι εργασίες της Ομάδας Νομικών Πλαισίων (Legal Frameworks Group – LFG) της Διαρκούς Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (CAHAI). H ομάδα εργασίας θα πλαισιώσει αρμονικά την Ομάδα Ανάπτυξης Πολιτικής (Policy Development Group – PDG) και θα προχωρήσει μέσα στους επόμενους μήνες στην δημιουργία συγκεκριμένων νομικών προτάσεων προς υιοθέτηση από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πρόεδρος και Συμπρόεδρος της Ομάδας Εργασίας ψηφίστηκαν οι Peggy Valcke (Βέλγιο) και Riccardo Villa (Iταλία).

Η Homo Digitalis έχει την μεγάλη τιμή και χαρά να συμμετέχει τόσο στην Ομάδα Νομικών Πλαισίων όσο και στην Ομάδα Ανάπτυξης Πολιτικής, εκπροσωπούμενη από το συνιδρυτικό μας μέλος και γραμματέα του ΔΣ μας Λευτέρη Χελιουδάκη.

Μπορείτε να διαβάσετε την ατζέντα της πρώτης διήμερης συνάντησης της Ομάδας Νομικών Πλαισίων εδώ, καθώς επίσης και να ενημερωθείτε για όλες τις εργασίες της Διαρκούς Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης στην ειδική ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης.