Στις 20 και 27 Οκτωβρίου η Homo Digitalis είχε τη πολύ μεγάλη χαρά και τιμή μετά από πρόσκληση να συμμετέχει σε συναντήσεις εμπειρογνωμόνων του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης και του Hertie School για τη χρήση τεχνολογιών στον τομέα της διαχείρισης συνόρων.

Στα εργαστήρια που έλαβαν χώρα μας εκπροσώπησε το συνιδρυτικό μας μέλος και γραμματέας του Δ.Σ. Λευτέρης Χελιουδάκης, ενώ εκεί έδωσαν το παρόν αναγνωρισμένοι ακαδημαϊκοί και εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που εστιάζουν το ενδιαφέρον τους στον τομέα των διακρίσεων και τη διαχείριση συνόρων.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Undoing Discriminatory Borders  των δύο πανεπιστημίων και τους συνεργαζόμενους φορείς αυτών στην ιστοσελίδα του προγράμματος.