Σήμερα, 17.12.2020, η Homo Digitalis προχώρησε σε μία στρατηγική δράση και κατέθεσε αίτηση ενώπιον του Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) προκειμένου να ασκήσει η ΑΠΔΠΧ τις εξουσίες έρευνας που διαθέτει και να ρίξει φως στη σύμβαση της Palantir με την Ελληνική Κυβέρνηση (αριθ. πρωτ. Γ/ΕΙΣ/8699/17-12-2020).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα τόσο με τις διατάξεις του GDPR όσο και τις διατάξεις του εθνικού νόμου που τον εφαρμόζει (ν.4624/2019), η ΑΠΔΠΧ έχει την εξουσία να διενεργεί στο έδαφος της έρευνες σχετικά με την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εξουσία να αποκτά πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για τους σκοπούς του σχετικού ελέγχου και την εκτέλεση των καθηκόντων της, χωρίς να μπορεί να της αντιταχθεί κανενός είδους απόρρητο.

Η έλλειψη πληροφοριών και επαρκούς ενημέρωσης σχετικά   με την συνεργασία της Ελληνικής Κυβέρνησης και την  Palantir Technologies Inc. έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στα υποκείμενα των δεδομένων της Ελληνικής Επικράτειας.

Επιπροσθέτως  δεν υπάρχουν αναρτημένες είτε στο Διαύγεια ή στο ΚΗΜΔΗΣ λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω σύμβαση συνεργασίας, ούτε έχει εκδοθεί κάποιο σχετικό Δελτίο Τύπου από τα αρμόδια Υπουργεία.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η εν λόγω εταιρία αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές διεθνώς στον τομέα της ανάπτυξης παρεμβατικών τεχνολογιών παρακολούθησης και ανάλυσης δεδομένων. Έχει προχωρήσει σε συνεργασίες με κυβερνήσεις πολλών άλλων ευρωπαϊκών κρατών στον τομέα της αστυνόμευσης, όπως της Γαλλίας και της Δανίας, ενώ φυσικά έχει επικριθεί και για τη συνεργασία της με την Κυβέρνηση των ΗΠΑ αναφορικά με το πρόγραμμα ICE.

Επειδή επομένως δεν έχουν γνωστοποιηθεί επαρκείς πληροφορίες για τα είδη και τις κατηγορίες δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας στο πλαίσιο των υπηρεσιών που παρέχει η Palantir Technologies Inc στην Ελληνική Κυβέρνηση, καθώς επίσης εξαιτίας του πέπλου μυστηρίου που καλύπτει την εν λόγω συμφωνία, αφού δεν υπάρχουν αναρτημένες είτε στο Διαύγεια ή στο ΚΗΜΔΗΣ σχετικές λεπτομέρειες, δεν είναι δυνατή η μελέτη των όρων και του αντικειμένου της συμφωνίας από το ευρύ κοινό, γεγονός που δημιουργεί έντονες ανησυχίες για τις πράξεις επεξεργασίας που πραγματοποιούνται, η ΑΠΔΠΧ μπορεί να παρέμβει καίρια και να εξετάσει την εν λόγω σύμβαση με βάση τις ερευνητικές της εξουσίες.

Μπορείτε να δείτε την αίτησή μας εδώ.

Η δημοσιογράφος Ελίζα Τριανταφύλλου δημοσίευσε χθες ένα εξαιρετικό και λεπτομερές ρεπορτάζ για τη σύμβαση της Palantir με την Ελληνική Κυβέρνηση, και περιλαμβάνει σε αυτό και δηλώσεις της Homo Digitalis. Μπορείτε να διαβάσετε το ρεπορτάζ της στο Inside Story.

Επίσης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, όπως το vouliwatch, και πολιτικά κόμματα έχουν ήδη αιτηθεί πρόσβαση στην εν λόγω σύμβαση. Οπότε η δράση της Homo Digitalis έχει στρατηγικό χαρακτήρα πλαισιώνοντας αρμονικά τις ενέργειες που έχουν ήδη λάβει χώρα.