Η επανεργοποίηση του 13033 επανέφερε πολλά ερωτήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Η Homo Digitalis έστειλε σχετική επιστολή στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας σήμερα, 2 Δεκεμβρίου 2020.

Με την επιστολή μας τονίζουμε πολλά από τα κενά που υπάρχουν στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι αναρτημένη στο forma.gov.gr.

Καθώς πρόσφατες δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης και δημοσιεύματα στον Τύπο έχουν εντείνει τη σύγχυση και την ανασφάλεια των πολιτών σχετικά με τη χρήση του ειδικού αριθμού 13033, θεωρήσαμε απαραίτητο να απαντηθούν ορισμένα ερωτήματα από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Συγκεκριμένα τα ερωτήματά μας ήταν:

  1. Προβλέπεται διαδικασία άρνησης εξόδου πολιτών από την υπηρεσία 13033; Αν ναι, ποιά είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται;
  2. Πραγματοποιείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή κατάρτιση προφίλ; Αν ναι, ποιά είναι τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται;
  3. Ποια είναι τα κριτήρια που οδηγούν είτε στην οριστική διαγραφή ή την ανωνυμοποίηση για στατιστικούς σκοπούς όπως αυτό περιγράφεται στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;
  4. Ποιά διαδικασία χρησιμοποιείται για την ανωνυμοποίηση των προσωπικών δεδομένων;
  5. Για πόσο χρονικο διάστημα αποθηκεύονται τα δεδομένα;
  6. Πού αποθηκεύονται τα δεδομένα που διατηρούνται;
  7. Γίνεται διαβίβαση δεδομένων σε τρίτα μέρη κι αν ναι σε ποιά και για ποιούς σκοπούς επεξεργασίας;
  8. Σύμφωνα με τη Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, προβλέπεται διαδικασία επεξεργασίας αιτήματος πολίτη για τη διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος του αντίταξης στην εν λόγω επεξεργασία. Είναι δυνατή η διενέργεια της διαδικασίας αυτής ενόψει της ρύθμισης που δηλώνει ότι τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη είτε διαγράφονται, είτε ανωνυμοποιούνται τη στιγμή που ο χρήστης λαμβάνει την απάντηση στο κινητό του;

Η επιστολή κοινοποιήθηκε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, στην Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), στον Υπουργό Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνηση, κ. Πιερρακάκη και στο Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, κ. Σταμπουλίδη.

Υπενθυμίζεται ότι η Homo Digitalis είχε στείλει αντίστοιχη επιστολή κατά το πρώτο κύμα της πανδημίας στη χώρα μας, η οποία παραμένει αναπάντητη.

Το κείμενο της επιστολής είναι διαθέσιμο εδώ.