Η Homo Digitalis συμμετείχε στις 27 Νοεμβρίου σε συνάντηση ενδιαφερόμενων φορέων που διοργάνωσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (European Data Protection Board – EDPB) διαδικτυακά αναφορικά με τη χρήση των σκοπών των έννομων συμφερόντων που επιδιώκει ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τρίτος ως νομική βάση της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Είχαμε τη μεγάλη τιμή και χαρά να λάβουμε μέρος ενεργά στις συζητήσεις που έλαβαν χώρα αντιπαραθέτοντας επιχειρήματα και προωθώντας της προστασία των υποκειμένων των δεδομένων έναντι ιδιωτικών συμφερόντων, μαζί με εκπροσώπους αναγνωρισμένων οργανώσεων όπως η noyb και η access now.

Εστιάσαμε την προσοχή μας στη χρήση της εν λόγω νομικής βάσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε συγκεκριμένους κλάδους, στους οποίους παρατηρούνται έντονες προκλήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων, όπως ο κλάδος υπηρεσιών συμπεριφορικής διαφήμισης στο διαδίκτυο.

Είμαστε σίγουροι ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων με τις κατευθυντήριες γραμμές που θα εκδώσει σχετικά στο άμεσο μέλλον θα θέσει πολύ υψηλά τον πήχη προωθώντας την προστασία των υποκειμένων των δεδομένων.

Μείνετε συντονισμένοι επειδή πολύ σημαντικές δράσεις στον τομέα της συμπεριφορικής διαφήμισης έρχονται από την ομάδα της Homo Digitalis!!