Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, η Homo Digitalis κατέθεσε τις γραπτές προτάσεις της ενώπιον της Επιτροπής Προσωπικών Δεδομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης για το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που είχε εκδώσει στις αρχές Ιουνίου αναφορικά με τη χρήσης τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου.

Με τις γραπτές προτάσεις της η Homo Digitalis εστιάζει τη προσοχή της σε 3 διαφορετικές θεματικές, ήτοι τις σχετικές βάσεις δεδομένων, την εκτίμηση αντικτύπου, και τις αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας. Επίσης, με την υποβολή των προτάσεων μας στηρίζουμε ρητώς τις απόψεις και ιδέες που κατέθεσαν οι συνεργάτιδες οργανώσεις Access Now και European Digital Rights (EDRi).

Μπορείτε να διαβάσετε τις προτάσεις που καταθέσαμε εδώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η οργάνωσή μας αποτελεί μία από τις 10 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών που έχουν θέση παρατηρητή στην Διαρκή Επιτροπή του  Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Τεχνητή Νοημοσύνη (CAHAI).