Στις 11 Σεπτεμβρίου η  Homo Digitalis συμμετείχε σε διαβουλεύσεις που διοργάνωσε το The Future of Life Institute αναφορικά με τη χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης για τη προώθηση της ειρηνικής διαβίωσης.

Οι διαβουλεύσεις είχαν ως σκοπό να θέσουν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα που ανακύπτουν από την ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών τεχνικής νοημοσύνης στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας καθώς και τις προκλήσεις που υπάρχουν αναφορικά με ευαίσθητες έρευνες διπλής χρήσεως στον τομέα αυτό.

Οι διαβουλέυσεις έγινας στο πλαίσιο της συμμετοχής της Homo Digitalis.

Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών όπως ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το Συμβούλιο της Ευρώπης, εκπρόσωποι Κρατών, επιχειρήσεις και ιδρύματα.