Στις 26 Ιουνίου ο κ. Olivier Micol, Προϊστάμενος του Τμήματος Προστασίας Δεδομένων (JUST/C3 ) της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης και Καταναλωτών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μας ενημέρωσε για την πορεία της καταγγελίας της Ηοmo Digitalis σχετικά με τη μη συμμόρφωση των διατάξεων του Ν.4624/2019 με το Δίκαιο της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα.

Όπως μας ενημερώνει, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε σε προσεκτική εξέταση των προκλήσεων που αναφέρουμε στην καταγγελία μας, και βρίσκεται πλέον σε επαφή με τις αρμόδιες Ελληνικές Αρχές προκειμένου να συζητήσουν τις διατάξεις του ν.4624/2019.  Εάν μετά από τις συζητήσεις με τις Ελληνικές Αρχές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κρίνει ότι πράγματι υπάρχει παραβίαση των διατάξεων του Δικαίου της ΕΕ από τις διατάξεις του Ν.4624/2019, τότε θα έχει τη δυνατότητα να κινήσει νέα διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ελλάδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας ενημερώσει για τη πορεία των συζητήσεων εντός του 2020, όπως αναφέρει.

Μπορείτε να δείτε την επιστολή που λάβαμε από το Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (JUST/C3) εδώ.

Θυμίζουμε επίσης ότι στις 24 Φεβρουαρίου η Homo Digitalis και η Ένωση Καταναλωτών “Η Ποιότητα της Ζωής” (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ.) έστειλαν από κοινού επιστολή προς τον Πρωθυπουργό και τους Προέδρους των Κοινοβουλευτικών Ομάδων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ζητώντας την άμεση τροποποίηση του νόμου 4624/2019 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία νομοθετική πρωτοβουλία επί του ζητήματος.