Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, τα μέλη μας Αλεξάνδρα Γιαννοπούλου, Αιμιλία Γιβροπούλου και Φωτεινή Στεργίου εκπροσώπησαν  τη Homo Digitalis σε συνάντηση με επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ)  με επικεφαλής τη Διευθύντρια του ΟΠΙ κα. Ευαγγελία Βαγενά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήσαμε με τον ΟΠΙ διάφορα ζητήματα που αφορούν την μεταφορά στην εθνική έννομη τάξη της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα στην ψηφιακή ενιαία αγορά (Οδηγία CDSM) και την τροποποίηση των Οδηγιών 96/9/ΕΚ και 2001/29/ΕΚ., καθώς επίσης και το υπόμνημα που καταθέσαμε στο πλαίσιο της σχετικής Ανοιχτής Διαβούλευσης του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά την επιστημονική ομάδα του ΟΠΙ για τον χρόνο που μας παραχώρησε, τη γόνιμη και πολύ εποικοδομητική συζήτηση μας και το εξαιρετικό κλίμα στο οποίο αυτή έλαβε χώρα!