Σήμερα, 14.06,  η Homo Digitalis κατέθεσε τις απαντήσεις και το υπόμνημά της στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με τη Λευκή Βίβλο για τη τεχνητή νοημοσύνη.

Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις μας και τις απαντήσεις μας εδώ.

Θυμίζουμε ότι η Homo Digitalis συμμετείχε ενεργά και στην αντίστοιχη υποβολή του δικτύου της European Digital Rights (EDRi).