Σήμερα, 13/05/2020, το δίκτυο οργανώσεων της European Digital Rights (EDRi), αποτελούμενο από 44 οργανώσεις δημοσίευσε νέα μελέτη με τίτλο «Ban Biometric Mass Surveillance: A set of fundamental rights demands for the European Commission and EU Member States».

Η μελέτη αναλύει την τρέχουσα κατάσταση που επικρατεί και απαιτεί από τους Θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα Κράτη Μέλη να παύσουν κάθε ισχύουσα πρακτική και μελλοντικά σχέδια για τη μαζική παρακολούθηση μέσω της χρήσης βιομετρικών δεδομένων.

Η Homo Digitalis είχε τη τιμή να αποτελεί μέλος της συγγραφικής ομάδας της μελέτης και να συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια της εκπόνησής της.

Η ανάγκη για την απαγόρευση είναι άμεση και επιτακτική!

Πρέπει να μπορούμε εμείς και τα παιδιά μας στο μέλλον να προχωράμε στους δρόμους, στις πλατείες και σε κάθε δημόσιο χώρο ως ελεύθεροι πολίτες και όχι ως πιθανοί ύποπτοι για την τέλεση εγκλημάτων!

Οι νέες τεχνολογίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ευημερία των κοινωνιών μας και την ενίσχυση των δημοκρατικών αρχών και όχι αντίθετα για τον άμετρο περιορισμό και την παραβίαση των δικαιωμάτων και ελευθεριών μας!

Με τη μελέτη θέτουμε προς τα Κράτη Μέλη της ΕΕ και τους Θεσμούς αυτής έξι (6) απαιτήσεις!

  1. Τα κράτη Μέλη θα πρέπει να παύσουν κάθε ισχύουσα πρακτική για τη μαζική παρακολούθηση μέσω της χρήσης βιομετρικών δεδομένων,
  2. Τα κράτη Μέλη θα πρέπει να αποκαλύψουν κάθε σχέδιο (ισχύον ή και μελλοντικό) για μαζική παρακολούθηση μέσω της χρήσης βιομετρικών δεδομένων,
  3. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να σταματήσουν την υιοθέτηση οποιασδήποτε νομοθεσίας που επιτρέπει τη μαζική παρακολούθηση μέσω της χρήσης βιομετρικών δεδομένων και να βεβαιώσουν ότι η ισχύουσα νομοθεσία απαγορεύει οποιαδήποτε τέτοια πρακτική,
  4. Οι Θεσμοί της ΕΕ θα πρέπει να σταματήσουν κάθε χρηματοδότηση προγραμμάτων που στοχεύουν στην ανάπτυξη, δοκιμή ή χρήση εργαλείων για τη μαζική παρακολούθηση μέσω της χρήσης βιομετρικών δεδομένων,
  5. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ελέγξει την ενωσιακή νομοθεσία η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει στη μαζική παρακολούθηση μέσω της χρήσης βιομετρικών δεδομένων,
  6. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να βεβαιώσει ότι η μαζική παρακολούθηση μέσω της χρήσης βιομετρικών δεδομένων σε δημόσιους χώρους είναι απαγορευμένη πράγματι στην πράξη!

Οι συνεργάτες μας από άλλες οργανώσεις που συμμετείχαν στη μελέτη αναφέρουν:

Ioannis Kouvakas (Privacy International):

“The introduction of facial recognition into cities is a radical and dystopic idea which significantly threatens our freedoms and poses fundamental questions about the kind of societies we want to live in. As a highly intrusive surveillance technique, it can provide authorities with new opportunities to undermine democracy under the cloak of defending it. We need to permanently ban its roll out now before it’s too late.”

Fanny Hidvegi, (Access Now):

“Human rights apply in emergencies and health crises. We don’t have to choose between privacy and health: protecting digital rights also promotes public health. The suspension of data protection rights in Hungary show why the EU needs to step up to protect fundamental rights.”

Lotte Houwing, (Bits of Freedom):

“We are shaping the world of tomorrow with the measures we are taking today. It is of utmost importance that we keep this in mind and do not let the COVID-19 crisis scare us in to a (mass) surveillance state. Surveillance is not a medicine.”

Μπορείς να διαβάσεις το πλήρες κείμενο της μελέτης εδώ.