Η Homo Digitalis, δημοσίευσε σήμερα 22/04, τη μελέτη της με θέμα «COVID-19 & Ψηφιακά Δικαιώματα στην Ελλάδα».

Σε αυτή την πρωτοφανή παγκόσμια συγκυρία, τόσο οι δημόσιοι όσο και οι ιδιωτικοί φορείς λαμβάνουν μέτρα προκειμένου να περιοριστούν οι επιπτώσεις του COVID-19. Ωστόσο ορισμένα από αυτά, εγείρουν σοβαρά ζητήματα δυσανάλογου περιορισμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η τεχνολογία μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας για την αντιμετώπιση της κρίσης. Ωστόσο, η αύξηση των εξουσιών κρατικής ψηφιακής εποπτείας απειλεί την ιδιωτική ζωή και τις δημοκρατικές αξίες και αρχές. Μάλιστα, όταν οι εν λόγω εξουσίες συνοδεύονται από την έλλειψη
διαύγειας, η εμπιστοσύνη προς τις δημόσιες αρχές, δικαιολογημένα, κλονίζεται. Κρίνεται λοιπόν επιβεβλημένο τα μέτρα που θεσπίζονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας να είναι νόμιμα, αναγκαία και ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό που επιζητούν να αντιμετωπίσουν.

Η Homo Digitalis τοποθετείται στη εν λόγω μελέτη, επί σημαντικών θεμάτων που ανακύπτουν – ή δύνανται να ανακύψουν- κατά τη χρήση της τεχνολογίας προς το σκοπό αυτό στη χώρα μας και ειδικότερα εξετάζει:

-Την ανάπτυξη και χρήση εφαρμογών ιχνηλάτησης επαφών,

-Τη χρήση Drones από τις Αρχές Επιβολής του Νόμου στην Ελλάδα,

-Tα εθνικά μέτρα στο πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης του COVID-19, όπως τη σύσταση εθνικού μητρώου ασθενών COVID-19 και την αποστολή μηνυμάτων SMS στο 13033 προς λήψη βεβαίωσης μετακίνησης , καθώς και

-Ζητήματα σχετικά με Ψευδείς Ειδήσεις την περίοδο της πανδημίας και τις επιπτώσεις αυτών στην ελευθερία της έκφρασης & της πληροφόρησης.

Η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και περιγραφική συνοδευόμενη από παραδείγματα και πλούσια απεικόνιση, προκειμένου το περιεχόμενο να γίνεται κατανοητό από όλους.

Η έρευνα και εκπόνηση της μελέτης αυτής έγινε απολύτως με εθελοντική εργασία, χωρίς καμία χρηματοδότηση από ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Εάν θέλεις να στηρίξεις το μελλοντικό έργο της Homo Digitalis και να μας βοηθήσεις να συνεχίσουμε τις δράσεις μας, μπορείς να το κάνεις εδώ.

To κείμενο της Μελέτης  «COVID-19 & Ψηφιακά Δικαιώματα στην Ελλάδα» βρίσκεται διαθέσιμο εδώ.