Τη Δευτέρα 30/03/2020, η Homo Digitalis απέστειλε ανοιχτή επιστολή στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (ΓΓΠΠ)­ για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων SMS στο 13033 προς λήψη βεβαίωσης μετακίνησης.

Με αυτή την επιστολή, η Homo Digitalis παραθέτει σχόλια και προτάσεις επί της Πολιτικής Προστασίας που η ΓΓΠΠ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της, επιδιώκοντας την αναθεώρηση και βελτίωση του κειμένου της, προκειμένου να τηρούνται οι υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας και να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων στον μέγιστο βαθμό, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Δυστυχώς, μέχρι την ημέρα δημοσίευσης του άρθρου αυτού, οι προτεινόμενες αλλαγές δεν έχουν υιοθετηθεί από τη ΓΓΠΠ.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Ανοιχτής Επιστολής μας και τις προτάσεις μας εδώ.