Στις 27 Μαρτίου, η European Digital Rights (EDRi) μαζί με πληθώρα άλλων οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένης της Homo Digitalis, απέστειλε ανοιχτή επιστολή στο Συμβούλιο της ΕΕ αναφορικά με τον προτεινόμενο ευρωπαϊκό κανονισμό για την αποτροπή της διακίνησης τρομοκρατικού υλικού στο διαδίκτυο (TERREG).

Στο κείμενο της επιστολής παραθέτουμε τους έντονους προβληματισμούς μας αναφορικά με τη προτεινόμενη νομοθεσία και τα ζητήματα που ανακύπτουν για την προστασία των δικαιωμάτων στο σεβασμό της ιδιωτικής ζωής και της ελευθερίας της έκφρασης και πληροφόρησης, μεταξύ άλλων.

Μπορείτε να δείτε την επιστολή στην ιστοσελίδα της EDRi ή εδώ.