Σήμερα, 09.03.2020, η Homo Digitalis απέστειλε Ανοιχτή Επιστολή στον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, αναφορικά με τις αναθεωρήσεις στα Άρθρα 6 και 8 του προτεινόμενου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ePrivacy Regulation).

Συγκεκριμένα, στις 21 Φεβρουαρίου 2020, η Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ δημοσίευσε ένα κείμενο με προτεινόμενες αναθεωρήσεις αναφορικά με τα Άρθρα 6 και 8 του προτεινόμενου ePrivacy Regulation. Έπειτα, και συγκεκριμένα στις 6 Μαρτίου, η Κροατική Προεδρία προέβη σε περισσότερες αλλαγές που αφορούσαν κυρίως το Άρθρο 2 του προτεινόμενου κανονισμού, ενώ δημοσίευσε το τελικό κείμενο του τελευταίου όπως αυτό έχει πλέον διαμορφωθεί.

Στο πλαίσιο των προτεινόμενων αναθεωρήσεων η Ομάδα «Τηλεπικοινωνίες και Κοινωνία της Πληροφορίας» του Συμβουλίου της ΕΕ θα συναντηθεί στις 12 Μαρτίου 2020 προκειμένου να συζητήσει λεπτομερώς τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις και το σύνολο των άρθρων του προτεινόμενου κανονισμού.

H Homo Digitalis, αναγνωρίζοντας ότι το Συμβούλιο δεν έχει υιοθετήσει προτεινόμενο κείμενο έπειτα από σχεδόν τρία χρόνια από τότε που η Επιτροπή παρουσίασε την πρόταση της, χαιρετίζει τις προσπάθειες της Κροατικής Προεδρίας. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν βήματα προόδου προκειμένου το κείμενο να τεθεί επιτέλους ενώπιον τριμερών διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, με τη παρούσα επιστολή θα υπογραμμίζουμε ορισμένους σοβαρούς προβληματισμούς αναφορικά με τις προτεινόμενες αναθεωρήσεις.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής και την σχετική ανάλυση εδώ.