Στις 22 Ιανουαρίου η Ομάδα Εργασίας για την Τεχνητή Νοημοσύνη και την Κυβερνοασφάλεια του Centre for European Policy Studies (CEPS), στην οποία συμμετέχει ενεργά η Homo Digitalis, δημοσίευσε την πρώτη της μελέτη. Η μελέτη αφορά τον Κατάλογο Αξιολόγησης της Αξιοπιστίας της Τεχνητής Νοημοσύνης (Πιλοτική Έκδοση) που δημοσίευσε η Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Υψηλού Επιπέδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Απρίλιο του 2019.

Σκοπός της μελέτης είναι να προτείνει στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων προσθήκες στο εν λόγω κατάλογο προκειμένου να βελτιωθεί το κείμενό του και να ενισχυθεί η προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου.

Μάλιστα, η μελέτη παρουσιάστηκε στην Διευθύντρια του Τομέα Τεχνητής Νοημοσύνης και Ψηφιακής Βιομηχανίας της Γενικής Διεύθυνσης «Επικοινωνιακά Δίκτυα, Περιεχόμενο και Τεχνολογίες» (DG CONNECT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Lucilla Sioli. Μάλιστα η μελέτη έλαβε πλήθος θετικών σχολίων από την κ. Sioli, ενώ η οργάνωσή μας είχε τη μεγάλη τιμή να συμμετέχει ενεργά στην συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που έλαβε χώρα στη συνέχεια.

Συντάκτες της μελέτης είναι ο επικεφαλής της Ομάδας Εργασίας κ. Lorenzo Pupillo, και οι δύο εισηγητές αυτής, κ. Stefano Fantin και κ. Afonso Ferreira. Βέβαια, η οργάνωσή μας είχε τη μεγάλη χαρά να συμμετέχει ενεργά στη συγγραφή της μελέτης, και γι’ αυτό οι συγγραφείς της μας ευχαριστούν θερμά στο προοίμιο αυτής.

Μπορείς να κατεβάσεις δωρεάν και να διαβάσεις το κείμενο της μελέτης εδώ.