Την Τρίτη 14 Ιανουαρίου, η European Digital Rights (EDRi) μαζί με άλλες 41 οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένης της Homo Digitalis, απηύθυνε ανοιχτή επιστολή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτώντας τη τήρηση διαύγειας κατά τη διαδικασία μεταφοράς της νέας Οδηγίας για τη Πνευματική Ιδιοκτησία.

Συγκεκριμένα, με την επιστολή επιθυμούμε η Επιτροπή να δημοσιεύσει κάθε είδους έγγραφα και κατευθυντήριες γραμμές που θα συνταχθούν. Επίσης, την καλούμε να λάβει υπόψη τις προτάσεις που υπέβαλαν οι οργανώσεις που συνυπογράφουν την ανοιχτή επιστολή κατά τη διάρκεια των διαλόγων των κύριων ενδιαφεροµένων  φορέων που οργάνωσε.

Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της επιστολής εδώ.