Η οργάνωση της κοινωνίας των πολιτών AlgorithmWatch δημοσίευσε στην ιστοσελίδα της άρθρο αναφορικά με τη χρήση τεχνολογίας αναγνώρισης προσώπου από αρχές επιβολής του νόμου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Λευτέρης Χελιουδάκης της Homo Digitalis είχε την τιμή να συμμετέχει στην έρευνα αυτή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, τουλάχιστον 10 κράτη μέλη της ΕΕ χρησιμοποιούν ήδη σχετικές εφαρμογές αναγνώρισης προσώπου, ενώ πολλά κράτη, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, έχουν ήδη προγραμματίσει την άμεση εφαρμογή τους.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, στις 14/12/2019, ημέρα Σάββατο, αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωση με την οποία γίνεται ευρέως γνωστό οτι η Ελληνική Αστυνομίας (ΕΛ.ΑΣ) προέβη στη σύναψη σύμβασης που αφορά την προμήθεια Συστημάτων για Έξυπνη Αστυνόμευση (Smart Policing) με την εταιρία INTRACOM TELECOM ύψους 4 εκατ. Ευρώ.

Σύμφωνα με το νέο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών στο πλαίσιο υλοποιήσης της δράσης αυτής, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας (Απρίλης 2018) και συγκεκριμένα τις σελίδες 5/178, 31/178 και 147/178 μεταξύ άλλων, ένας από του σκοπούς της δράσης είναι η παράδοση στην ΕΛ.ΑΣ λογισμικού αναγνώρισης φωτογραφιών προσώπου, μέσω του οποίου θα γίνεται η σύγκριση με ψηφιακά αρχεία φωτογραφιών προσώπου προκειμένου να αναγνωριστεί-ταυτοποιηθεί ένα υπό εξέταση άτομο. Μάλιστα όπως γίνεται εμφανές από τη σελίδα 5/178 του ίδιου εγγράφου, δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή στην Ελληνική Αστυνομία πληροφοριακό σύστημα αναγνώρισης φωτογραφιών προσώπου.

Στην Διάυγεια έχει αναρτηθεί η απόφαση κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τη δράση αυτή στην INTRACOM TELECOM το Μάρτιο του 2019 (6ΙΨΖ46ΜΚ6Π-ΘΚΞ, διαθέσιμη εδώ), ενώ η εν λόγω εταιρία έχει αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της τον Ιούλιο του 2019 στην οποία αναφέρεται ρητά η χρήση τεχνολογιών αναγνώρισης προσώπου.

Μάλιστα, η ΕΛ.ΑΣ συμμετέχει ήδη (περίοδος Αυγούστου 2018 έως Ιουλίου 2021) σε ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την επωνυμία SPIRIT (“Scalable privacy preserving intelligence analysis for resolving identities”) με βάση την ιστοσελίδα του οποίου θα λάβουν χώρα και πιλοτικά προγράμματα για τη χρήση συστημάτων αναγνώρισης προσώπων (διαθέσιμες πληροφορίες εδώ).

H Homo Digitalis προχώρησε σήμερα 16/12/2019 σε κατάθεση ανοικτής επιστολής προς τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, προκειμένου να ζητήσει περισσότερες πληροφορίες για τη σύμβαση με την εταιρία INTRACOM TELECOM (αριθμ. πρωτ.: 20977/17.12.2019). Μάλιστα επιδιώκουμε να πληροφορηθούμε και για το εάν το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει μεριμνήσει προκειμένου να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του Ν.4624/2019 αναφορικά με την διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου της επεξεργασίας στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προηγούμενη διαβούλευση με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Άρθρα 65 και 67). Μπορείτε να δείτε την επιστολή μας εδώ.

Επίσης, η εν λόγω σύμβαση αναφέρεται και σε εφαρμογές αυτόματης αναγνώρισης πινακίδων (Automatic Number Plate Recognition / ANPR), οι οποίες σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΟ ΒΗΜΑ είναι ήδη σε εφαρμογή στη χώρα μας από το καλοκαίρι του 2019. Θυμίζουμε, οτι πρόσφατα, το Αυστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε αντισυνταγματική τη χρήση τεχνολογίας ANPR από τις αυστριακές αστυνομικές αρχές.

Τέλος, η Homo Digitalis έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση αίτημα για πρόσβαση σε πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα SPIRIT, τη συμμετοχή της ΕΛ.ΑΣ σε αυτό και την πιλοτική εφαρμογή του στην Ελλάδα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ.