Σήμερα, Πέμπτη 21/11, η Homo Digitalis υπέβαλε τις προτάσεις της στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του Φορέα Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (BEREC) αναφορικά με το σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τις  κοινές προσεγγίσεις για τον προσδιορισμό του σημείου τερματισμού δικτύου (ΣΤΔ) σε διαφορετικές τοπολογίες δικτύου.

Με τις προτάσεις της, η Homo Digitalis στηρίζει επίσης τις προτάσεις των οργανώσεων Free Software Foundation Europe (FSFE) και epicenter.works.

Μπορείτε να δείτε τις προτάσεις μας όπως αυτές κατατέθηκαν εδώ.