Στις 8-11 Νοεμβρίου διοργανώθηκε στις Βρυξέλλες το Freedom Not Fear 2019, το ετήσιο συνέδριο των ευρωπαϊκών οργανώσεων ψηφιακών δικαιωμάτων.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι καθώς η οργάνωση μας εκπροσωπήθηκε από 7 μέλη της στο συνέδριο: Το Λευτέρη Χελιουδάκη, τον Κωνσταντίνο Κακαβούλη, την Αναστασία Καραγιάννη, τη Μαριλίζα Μπάκα, την Αιμιλία Γιβροπούλου, το Γιάννη Κωνσταντινίδη και το Νίκο Ιωαννίδη.

Μάλιστα, η Homo Digitalis είχε τη χαρά να διοργανώσει workshop σχετικά με την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα ψηφιακά δικαιώματα στην Ελλάδα και αναφορικά με το κέντρο ελέγχου περιεχομένου της Facebook, το οποίο λειτουργεί στην Αθήνα, όπως αποκαλύφθηκε πρόσφατα.

Επίσης, η Αιμιλία Γιβροπούλου είχε τη χαρά να συνομιλήσει με το Γερμανό Ευρωβουλευτή Patrick Brayer σχετικά με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πρακτική για τρομοκρατικό περιεχόμενο.

Τέλος, τα μέλη της Homo Digitalis επισκέφθηκαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και συνομίλησαν με Ευρωβουλευτές για τη ρύθμιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή.

Η Homo Digitalis υπήρξε υποστηρικτής του Freedom Not Fear 2019.

Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου!