Στις 24 Οκτωβρίου, η Homo Digitalis σε συνέχεια της από 30/05/2019 καταγγελίας της, υπέβαλε νέα καταγγελία ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη συμμόρφωση αυτή τη φορά των διατάξεων του Ν.4624/2019 με το Δίκαιο της ΕΕ για τα προσωπικά δεδομένα και συγκεκριμένα τις διατάξεις της Οδηγίας 2016/680 αλλά και του Κανονισμού 2016/679 (Αριθμ. Πρωτ. CHAP(2019)03059).

Με την καταγγελία μας στοχεύουμε στο να υπογραμμίσουμε τις διατάξεις του Ν. 4624/2019 από τις οποίες ανακύπτουν σημαντικές προκλήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων προσωπικών δεδομένων στην Ελληνική Επικράτεια. Σκοπός μας είναι οι εν λόγω διατάξεις να βελτιωθούν μέσω κάποιας άμεσης νομοθετικής τροποποίησης.

Βέβαια, αναμένουμε με μεγάλο ενδιαφέρον και την σχετική Γνώμη της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων επί του συνόλου των διατάξεων του Ν.4624/2019. Θυμίζουμε, ότι από τις 20 Σεπτεμβρίου του 2019 η Homo Digitalis και η Ένωση Καταναλωτών “Η Ποιότητα της Ζωής” (Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ) απηύθυναν από κοινού αίτημα προς την ΑΠΔΠΧ για την έκδοση Γνώμης επί του Ν. 4624/2019.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της καταγγελίας μας ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  εδώ και το αποδεικτικό της κατάθεσης αυτής εδώ.